Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Kvaliteta izvedenih radova u energetskim sustavima

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Prethodno stečeni skup ishoda učenja: Kontrola završnog postupka montaže energetskog sustava
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, radnim stolovima s umreženim računalima za polaznike, potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, opremom i edukacijskim energetskim modelom.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Navesti načine provedbe predloženog sustava upravljanja kvalitetom. Objasniti sudjelovanje u provedbi sustava kvalitete prema razinama odgovornosti zaposlenika u poduzeću.

2. Izraditi prezentaciju sustava upravljanja kvalitetom s provođenjem metoda kontrole kvalitete u izgradnji i održavanju energetskih sustava u okviru projektnog zadatka.

3. Izraditi plan aktivnosti kontrole ulaznih materijala na osnovu zahtjeva kupca na konkretnom primjeru kroz problemski zadatak.

4. Izraditi dokumentaciju o provedbi kontrole kvalitete kroz problemski zadatak.

5. Izraditi analizu mogućih posljedica ugradnje sklopova sa definiranim slabijim parametrima od propisanih u okviru problemskog zadatka.

6. Izračunati isplativost popravka kroz više načina sanacija u okviru problemskog zadatka (poželjno iz radnog okruženja).

 

Ishodi učenja (6)
1.
Primijeniti načela planiranja i provedbe sustava upravljanja kvalitetom u energetskim sustavima.
2.
Usporediti metode ispitivanja kvalitete u izgradnji i/ili održavanju energetskih sustava.
3.
Provjeriti dokumentaciju i kvalitetu zaprimljenih sklopova, sustava i repromaterijala za izgradnju/održavanje energetskih sustava.
4.
Provesti kontrolu kvalitete izvedenih radova na ugradnji i/ili održavanju energetskih sustava.
5.
Identificirati moguće posljedice ugradnje sklopova slabije kvalitete.
6.
Analizirati isplativost i načine sanacije energetskih sustava.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno