Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Neobnovljivi izvori energije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

 

 

 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017., 68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Objasniti pojam neobnovljivih izvora energije. Opisati i nabrojiti osnovne karakteristike neobnovljivih izvora energije, usporediti ih prema prednostima, nedostacima i području primjene.

2. Prezentirati primjenu neobnovljivih izvora energije na primjeru pripreme tople vode.

3. Prezentirati osnovne dijelove, izvedbe, konstrukciju i način rada energetskog sustava za proizvodnju toplinske ili električne energije iz neobnovljivih izvora energije.

4. Izraditi tehničku dokumentaciju za jednostavan energetski sustav iz neobnovljivih izvora energije prema projektnom zadatku.

5. Razlikovati gubitke u proizvodnji, transportu i skladištenju energije te istražiti mogućnosti njihova smanjenja.

 

Ishodi učenja (5)
1.
Razlikovati neobnovljive izvore energije.
2.
Povezati primjenu neobnovljivih izvora energije u energetskom sustavu.
3.
Protumačiti rad i upravljanje u pojedinim sustavima neobnovljivih izvora energije u energetskom sustavu.
4.
Osmisliti jednostavan energetski sustav iz neobnovljivih izvora energije za manji objekt.
5.
Analizirati gubitke pri proizvodnji, transportu i skladištenju energije.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje, pripremanje, organiziranje i analiziranje vlastitog rada u svrhu pripreme radnog mjesta
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno