Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjena mjera zaštite na radu i pružanja prve pomoći

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u
strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).
Materijalni uvjeti:
Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.
Kadrovski uvjeti:
Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj
87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012.,
16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017.,
68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima,
postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj
školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).


Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili
problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.
1. Opisati utjecaj okoline na energetske sustave.
2. Na konkretnom primjeru, na temelju pravilnika o tehničkim
zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih
napona iznad 1KV, NN 105/2010 ustanoviti potrebne mjere zaštite
na radu u izgradnji i održavanju energetskih sustava.
3. Opisati postupak pravilnog oslobađanja unesrećenog iz strujnog
kruga, pružanje pomoći prilikom trovanja produktima izgaranja i
zbrinjavanja mehaničkih ozljeda vodeći računa o osobnoj sigurnosti.
Objasniti način pružanja prve pomoći do dolaska medicinskog
osoblja
4. Opisati zakonsku regulativu i hrvatske norme koje zahvaćaju
područje zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini. Objasniti
pravila i obveze koje imaju poslodavci , organizacije ili ustanove u
sustavu zaštite na radu.
5. Na temelju konkretnog alata ili problemskog zadatka, koristeći
podatke o usklađenosti sa odgovarajućim atestom provjeriti da li se
alat ili oprema može smatrati ispravnom.

Ishodi učenja (5)
1.
Analizirati utjecaj okoline na energetske sustave.
2.
Primijeniti mjere zaštite na radu u izgradnji i održavanju energetskih sustava.
3.
Utvrditi ispravnost alata i opreme i usklađenosti sa odgovarajućim atestom.
4.
Primijeniti postupak pružanja prve pomoći kod električnog udara, trovanja produktima izgaranja i mehaničkih ozljeda.
5.
Analizirati propise i norme iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjena pravila zaštite na radu
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno