Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Mjere za zaštitu na radu i zaštitu od požara

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija na razini 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u
strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).
Materijalni uvjeti:
Standardna učionica opremljena projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži.
Kadrovski uvjeti:
Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila. Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

isto

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008., 86/2009., 92/2010., 105/2010-isp., 90/2011., 5/2012., 16/2012., 86/2012., 126/2012., 94/2013., 152/2014., 7/2017.,
68/2018., 98/2019. i 64/2020.) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010., 82/2019. i 43/2020.).


Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.
1. Primjer vrednovanja provjerava se pisanim standardiziranim
testom zaštite na radu.
2. Opisati mjere zaštite na radu na radnom mjestu. Protumačiti
znakove sigurnosti u radnom prostoru.
3. Protumačiti pravila, obveze i odgovornosti koje imaju poslodavci,
organizacije ili ustanove odnosno zaposlenici ili učenici na praksi u
sustavu zaštite na radu.
4. Istražiti postupke primjene zaštite na radu i zdravlja ljudi.
Prepoznati i protumačiti ulogu osobnih zaštitnih sredstava i opreme
koja se koristi npr. u učeničkim radionicama.
5. Navesti izvore opasnosti od požara, opisati osnove gorenja i
gašenja, razlikovati aparate za gašenje, tehniku i taktiku gašenja.
Opisati evakuaciju kao mjeru zaštite od požara u školi.
6. Zadatak 1. Izdvojiti neke od znakova za uredski prostor koji se odnose na    zabranu, obvezu, opasnost i obavijest, prema bojama sigurnosti.
Zadatak 2. Izdvojiti neke od znakova za prostor strojne obrade koji se odnose na zabranu, obvezu, opasnost i obavijest, prema bojama sigurnosti.
Zadatak 3. Izdvojiti neke od znakova za radionicu za zavarivanje koji se odnose na zabranu, obvezu, opasnost i obavijest, prema bojama sigurnosti.

Ishodi učenja (6)
1.
Opisati znakove sigurnosti u radnom prostoru.
2.
Koristiti zaštitnu opremu za rad na siguran način.
3.
Razlikovati mjere zaštite na radu i zaštite od požara prema određenim proizvodnim procesima.
4.
Primjenjivati mjere zaštite na radu
5.
Primjenjivati mjere zaštite u slučaju povrede
6.
Pravilno postupiti u slučaju požara
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 97
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjena pravila zaštite na radu
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar za energetiku / Tehničarka za energetiku (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
21.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno