Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Izrada zadanog 3D modela za elektronički sklop

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
Kvalifikacije se uvodi u sklopu provedbe projekta Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novi i inovativnim znanjima i vještinama.
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Osnove zaštite na radu Zbrinjavanje otpadnog materijala Projektiranje i izrada zadanog elektroničkog sklopa
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Specijalizirana učionica/praktikum opremljena s radnim stolovima s umreženim računalima s instaliranom potrebnom programskom potporom i pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži, centralno upravljačko mjesto nastavnika s umreženim računalom za upravljanje svih priključaka na radnim mjestima učenika, mjernim instrumentima, 3D pisačem, alatom i opremom, komponentama i/ili sklopovima.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

Primjer vrednovanja:

  1. U programskom alatu nacrtati 3D model prema izmjerama elektroničkog sklopa.
  2. Provjeriti ispravnost 3D pisača i podesiti postavke za ispis modela.
  3. U ispisani 3D model ugraditi elektronički sklop.
  4. Izraditi/ispisati model zadanih dimenzija za elektronički sklop korištenjem 3D pisača.
Ishodi učenja (4)
1.
Nacrtati 3D model prema izmjerama elektroničkog sklopa pomoću odgovarajućeg 3D grafičkog alata
2.
Podesiti postavke 3D pisača za ispis modela
3.
Ispisati model na 3D pisaču
4.
Postaviti elektronički sklop u ispisani 3D model
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Korištenje računalnih alata za izradu 3D modela i tekstura
Upisan temeljem zahtjeva
Izrada zadanog 3D modela za elektronički sklop
Datum upisa
14.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno