Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zaštita na radu u industrijskoj robotici

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 iz sektora: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti: 

standardna učionica opremljena računalom za nastavnika  i svakog polaznika s pristupom internetu, LCD projektorom                                                                                                      

Praktikum, opremljen sa svom potrebnom opremom i edukacijskim robotom ili računalima opremljenim programskim paketom za izradu simulacija robotskih sustava

Kod poslodavca u radnom prostoru opremljenom sa svom potrebnom opremom i uređajima za: rad s robotskim sustavom.

Kadrovski uvjeti: 

najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Obrazložiti način skladištenja zadanih materijala ili opreme

Opisati mjere zaštite radne okoline kod rada s robotskim sustavom prema važećoj regulativi

Identificirati glavne sigurnosne smjernice zadanog standarda

Ishodi učenja (4)
1.
Opisati načine skladištenja i pravilnog rukovanja materijalima, opremom i alatima
2.
Poduzeti potrebne mjere za zaštitu radne okoline tijekom rada robotskog sustava
3.
Evaluirati parametre okoline u cilju osiguranja sigurnog okruženja tijekom rada robotskog sustava
4.
Navesti osnovne smjernice iz važećih standarda sigurnosti za robotske sustave
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku - 89
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Programiranje robotskih sustava
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku
Datum upisa
5.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno