Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Puštanje u rad, održavanje i prilagođavanje robotskog sustava

Razina HKO
5
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 iz sektora: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti: 

standardna učionica opremljena računalom za nastavnika  i svakog polaznika s pristupom internetu, LCD projektorom                                                                                                 

Praktikum, opremljen sa svom potrebnom opremom i edukacijskim robotom ili računalima opremljenim programskim paketom za izradu simulacija robotskih sustava i PLC - ovima.

Kod poslodavca u radnom prostoru opremljenom sa svom potrebnom opremom i uređajima za: rad s robotskim sustavom. 

Kadrovski uvjeti: 

najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Projektni zadatak: Prilagoditi robotski sustav prema zadatku i postaviti ga u početni položaj; prije početka rada navesti alate, uređaje, materijale i opremu potrebnu za prilagođavanje te opisati sigurnosne mehanizme i načine njihove provjere u zadanom robotskom sustavu. Tijekom procesa demonstrirati praćenje i interpretiranje koda i na kraju procesa arhivirati posljednju verziju koda

Ishodi učenja (5)
1.
Provjeriti alate, uređaje i opremu potrebnu za prilagođavanje robota temeljem važećih normi
2.
Provjeriti rad sigurnosnih mehanizama u robotskom sustavu
3.
Služeći se tehničkom dokumentacijom pustiti robotski sustav u rad (sa prethodnom simulacijom)
4.
Procijeniti potrebnu količinu i vrstu materijala (komponente, uređaji, upravljački uređaji) za prilagođavanje robotskog sustava služeći se tehničkom dokumentacijom
5.
Arhivirati posljednje verzije programskog koda
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku - 89
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Programiranje robotskih sustava
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku
Datum upisa
5.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno