Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove industrijske robotike

Razina HKO
6
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Posjedovanje prethodne kvalifikacije minimalno na razini 4.1 iz sektora: Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Materijalni uvjeti: 

Standardna učionica opremljena računalom za nastavnika  i svakog polaznika s pristupom internetu, LCD projektorom                                                                                                 

Praktikum, opremljen sa svom potrebnom opremom i edukacijskim robotom ili računalima opremljenim programskim paketom za izradu simulacija robotskih sustava

Kod poslodavca u radnom prostoru opremljenom sa svom potrebnom opremom i uređajima za rad s robotskim sustavom

Kadrovski uvjeti: 

najmanje razina 7 HKO-a (specijalistički diplomski stručni studij, sveučilišnih diplomski studij te integriranih preddiplomski i diplomski sveučilišni studij) odgovarajućeg profila

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

-

Postupak i primjeri vrednovanja

Zadatak: Opisati osnovne karakteristike robota temeljem proizvođačkog lista, skicirati osnovne djelove zadanog robotskog sustava, odrediti vrstu pogona, tip zgloba i geometriju radnog prostora, opisati mogućnosti njegove industrijske primjene te skicirati i opisati hodogram koraka za puštanje u rad tog robotskog sustava

Ishodi učenja (4)
1.
Klasificirati vrste industrijskih robota prema vrsti pogona, načinu upravljanja i geometriji radnog prostora
2.
Opisati karakteristike glavnih djelova robotskog sustava (mehaničkih, elektromehaničkih, energetskih, elektroničkih, upravljačkih i senzorskih/percepcijskih)
3.
Navesti primjere dobre prakse u robotici za industrijske aplikacije
4.
Odrediti korake za puštanje u rad robotskog sustava
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku - 89
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Planiranje i organizacija rada
Upisan temeljem zahtjeva
Specijalist za industrijsku robotiku / Specijalistica za industrijsku robotiku
Datum upisa
5.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno