Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Izrada malog satelita

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
Kvalifikacije se uvodi u sklopu provedbe projekta Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novi i inovativnim znanjima i vještinama.
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Računalo za nastavnika s pristupom internetu, projektor i zaslon, profesionalna oprema (komplet alata za elektroniku, zemaljska stanica za komunikaciju), edukativni kompleti malih satelita (FlatSat-16 komada, i CubeSat-1 komad), praktikum ili specijalizirana učionica, alati za izradu i spajanje malog satelita.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

Primjer vrednovanja:

Definirati sve karakteristike malih satelita, znati primijeniti iste na postojećem malom satelitu. Objasniti i definirati funkciju pojedinih dijelova malog

satelita. Prepoznati dijelove/komponente satelita. Navesti i objasniti što je to tehnička dokumentacija, od čega se sastoji. Definirati korake dokumentacije i osnovne elemente. Pravilno primijeniti tehničku dokumentaciju, očitati komponente iz tehničke dokumentacije i primijeniti ih kod izrade i sastavljanja malih satelita. Izabrati odgovarajuće elemente i komponente iz tehničke dokumentacije, te sastaviti iste u cjelinu. Demonstrirati misiju malog satelita i na primjeru analizirati kretanje satelita. Učenici će izraditi tehničku dokumentaciju za zadani satelit. Sastaviti mali satelit od priloženih komponenti (modul satelita, baterija, fotonaponska ćelija, senzor).

Ishodi učenja (4)
1.
Navesti osnovne dijelove malog satelita, te na primjeru prepoznati dijelove satelita.
2.
Izraditi tehničku dokumentaciju malog satelita koristeći analizu postojećih karakteristika malih satelita.
3.
Sastaviti komponente (elemente) malog satelita prema izrađenoj tehničkoj dokumentaciji koristeći odgovarajući alat za spajanje i izradu.
4.
Demonstrirati na primjeru misiju malog satelita i analizirati kretanje satelita.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Izrada, spajanje i instaliranje elemenata uređaja i/ili sustava
Upisan temeljem zahtjeva
Izrada malog satelita
Datum upisa
5.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno