Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Programiranje malih satelita

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Računalo za nastavnika s pristupom internetu, projektor i zaslon, profesionalna oprema (komet alata za elektroniku, zemaljska stanica za komunikaciju), programator, standardna ili specijalizirana učionica

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima za stjecanje /vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

Primjer vrednovanja:

Pravilno odabrati alat za programiranje i primjenu istih. Opisati naredbe za programiranje malih satelita. Povezati računalo i programski softver s malim satelitom. Znati primijeniti specifični softverski alat za programiranje dalekometne bežične stanice. Analizirati i spojiti programski kod u softveru s malim satelitom. Navesti sve namjene/misije malog satelita i svrhu istoga. Učenici će programirati jedan od 4 različita senzora koji se nalaze na satelitu. Koristeći opremu za komunikaciju, uspostaviti bežičnu komunikaciju i očitati podatke sa senzora.

Ishodi učenja (4)
1.
Upoznati dijelove programske podrške malog satelita
2.
Programirati modul za dalekometnu bežičnu komunikaciju
3.
Programirati korisni teret satelita (senzor)
4.
Provjeriti funkcioniranje programa sa zemaljskom stanicom za komunikaciju
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Programiranje
Upisan temeljem zahtjeva
Programiranje malih satelita
Datum upisa
5.7.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno