Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Svemirski prostor i satelitske orbite

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
Kvalifikacije se uvodi u sklopu provedbe projekta Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novi i inovativnim znanjima i vještinama.
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Projektor, zaslon, računalo za nastavnika s pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 12 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike,  zemaljska stanica za komunikaciju, simulator za proračun orbite.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

Primjer vrednovanja:

Definirati svemir, prostor i položaj Zemlje, navesti glavne karakteristike. Opisati Sunce, objasniti svemirski okoliš, definirati opasnosti u istome. Navesti orbite, definirati ih, opisati objekt u orbiti i ponašanje objekta u orbiti. Navesti i opisati izgled satelitske zemaljske staze. Navesti što je to masa satelita, odrediti koncept središta mase satelita. Analizirati sve pogone malih satelita. Opisati rotaciju na malom satelitu. Navesti što je to atmosfera, a što gibanje satelita, definirati karakteristike atmosfere i utjecaj na gibanje satelita. Definirati vrste oštećenja satelita, opisati uklanjanje oštećenih satelita iz orbite. Uspostaviti komunikacijski kanal sa satelitom u orbiti. Simulirati moguću putanju satelita. Učenici će odrediti misiju zamišljenog satelita i prema njoj odrediti orbitu. Koristeći podatke sa interneta pronaći će kompaniju u svijetu koja vrši uslugu lansiranja satelita i po kojoj cijeni.

Ishodi učenja (5)
1.
Opisati svemir, zračenje Sunca i položaj Zemlje u svemiru
2.
Navesti glavne opasnosti u svemirskom okolišu za male satelite i opisati način orijentacije satelita
3.
Objasniti koncept stavljanja objekta u orbitu, navesti klasične orbitalne elemente (COE) i načine uklanjanja oštećenih satelita
4.
Objasniti izgled satelitske zemaljske staze i opisati koncept središta mase satelita
5.
Opisati utjecaj Sunca i atmosfere na gibanje satelita, te procijeniti stabilnost orbite
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Tehničke kompetencije
Upisan temeljem zahtjeva
Svemirski prostor i satelitske orbite
Datum upisa
5.7.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno