Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Energija vjetra

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Specijalizirana učionica/ praktikum /laboratorijska učionica opremljena s radnim stolovima i odgovarajućom računalnom opremom, mjernim instrumentima,  priključkom na Internet,  projektor, zaslon, minimalno 12 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike, maketa malog vjetroagregata, zbirka demonstracijskih vježbi/zadataka, didaktički komplet s vjetroagregatom.

 Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

 

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

 

Primjer vrednovanja:

Navesti glavne dijelove i princip rada vjetroagregata i njihovu primjenu. Definirati rad i princip rada kočnice u vjetroagregatu. Opisati i navesti vrste lopatica, njihove prednosti i nedostatke. Primjenom programskog alata ili računski dimenzionirati off grid i on grid sustav. Navesti sve bitne karakteristike lokacija za vjetroagregat, njihove prednosti i nedostatke. Izračunati snagu vjetroagregata. Izračunati/izmjeriti brzinu vjetra, navesti bitne karakteristike kako utječe na rad samoga sustava.

Učenici će izmjeriti ovisnost brzine vjetra i proizvedene električne energije iz vjetrogeneratora. Učenici će proces pretvaranja energije vjetra u električnu energiju izvesti na didaktičkim kompletima koji ima 2 mogućnosti rada: vjetrogenerator spojen na mrežu i vjetrogenerator spojen u otočnom režimu rada.

Ishodi učenja (5)
1.
Navesti komponente i glavne dijelove vjetroagregata
2.
Dimenzionirati off grid sustav – navesti i izračunati potrebne tehničke specifikacije za komponente off grid sustava
3.
Dimenzionirati on grid sustav – navesti i izračunati potrebne tehničke specifikacije za komponente on grid sustava
4.
Navesti i opisati bitne karakteristike lokacije postavljanja vjetroagregata, te analizirati utjecaj iste na konačnu snagu vjetroagregata
5.
Analizirati i procijeniti brzinu vjetra kao elementa aktivnosti vjetroagregata, s obzirom na lokaciju postavljanja vjetoragregata.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ugradnja, spajanje dijelova puštanje u rad, ispitivanje rada i održavanje vjetroelektrana
Upisan temeljem zahtjeva
Energija vjetra
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno