Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Energija vodika i gorivi članak

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Specijalizirana učionica/ praktikum /laboratorijska učionica opremljena s radnim stolovima i odgovarajućom računalnom opremom, mjernom opremom, priključkom na Internet,  projektor, zaslon, pristup internetu, zbirka didaktičkih/demonstracijskih vježbi, uzorci gorivih članaka, didaktički setovi za energiju vodika.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

 

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

Primjer vrednovanja:

Navesti i opisati što je to energija vodika, princip rada, prednosti i nedostatke. Primijeniti usvojeno na konkretnom primjeru dobivanja drugog oblika energije iz didaktičkih setova energije vodika. Navesti što je to gorivi članak, opisati prednosti i nedostatke, navesti glavne dijelove, reagense gorivih članaka, stupanj djelovanja i primjenu gorivih članaka. Poznavati korake demontaže pojedinog dijela sustava.

Učenici će proizvesti vodik koristeći uređaj za proizvodnju vodika, te napuniti spremnike od 10 l. Koristit će edukativni komplet sa gorivom ćelijom i prema električnoj shemi pripremiti sustav za pretvaranje energije vodika u električnu energiju. Proces pretvorbe će pratiti na mjernim instrumentima. Mjerenjem trebaju izmjeriti koliku električnu snagu može proizvesti spremnik od 10l sa dva različita potrošača ( žarulja, električni motor)

Ishodi učenja (6)
1.
Opisati princip rada gorivnog članka
2.
Navesti što je to energija vodika i opisati princip rada
3.
Opisati reagense gorivih članaka
4.
Navesti i analizirati stupanj djelotvornosti gorivnog članka
5.
Razlikovati vrste gorivih članaka
6.
Analizirati energiju vodika i primijeniti svojstva za dobivanje potrebne energije
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Očuvanje okoliša
Upisan temeljem zahtjeva
Energija vodika i gorivi članak
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno