Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Dimenzioniranje fotonaponskog sustava

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
Kvalifikacije se uvodi u sklopu provedbe projekta Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novi i inovativnim znanjima i vještinama.
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Specijalizirana učionica/ praktikum /laboratorijska učionica opremljena s radnim stolovima s odgovarajućom računalnom opremom, fotonaponskim sustavima, alatima, mjernom opremom, priključkom na Internet,  uzorcima fotonaponskih ćelija, instaliranom programskom potporom, zbirka didaktičkih demonstracijskih vježbi, didaktički kompleti za energiju sunca, vjetra i vode.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

 

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

 

Primjer vrednovanja:

Navesti i definirati glavne komponente, tehničke karakteristike, prednosti i nedostatke fotonaponskog sustava. Opisati svojstva baterija u fotonaponskim sustavima. Nabrojiti i navesti tehničke karakteristike regulatora (struja, napon, MPP, broj izlaza, mogućnost spajanja na računalo). Definirati podmodul i string na fotonaponskim ćelijama i modulima. Primijeniti glavne komponente off grid i on grid sustava, dimenzionirati isti koristeći softver za dimenzioniranje ili računski dimenzionirati. Izabrati odgovarajući fotonaponski modul/ćeliju svojstvima i potrebama sustava. Znati izabrati snagu i dimenzije, s obzirom na ostale komponente sustava. Poznavati korake demontaže pojedinog dijela sustava.

Učenici će mjeriti osnovne parametre obnovljivih izvora električne energije. Za fotonaponski sustav mjeriti će dozračenu energiju, napon praznog hoda i struju kratkog spoja u zatvorenom prostoru i na otvorenom prostoru, te napraviti analizu i usporedbu dobivenih rezultata. Izraditi će dva projekta mrežom vezani sustav i otočni sustav koristeći računalni program. Nakon projektiranja obje centrale će spojiti na didaktičkoj opremi i izvršiti osnovna mjerenja: izmjeriti doznačenu energiju na površini fotonaponskih modula, izmjeriti napon i struju prema projektnoj dokumentaciji. Nakon provjere pustiti u rad oba sustava.

Ishodi učenja (6)
1.
Navesti komponente fotonaponskog sustava
2.
Opisati fotonaponski modul/fotonaponski ćeliju
3.
Dimenzionirati off grid sustav
4.
Dimenzionirati on grid sustav
5.
Analizirati svojstva materijala fotonaponskih modula (korisnost/efikasnost/površina/materijal)
6.
Koristiti softver za izradu fotonaponskih sustava (on i off grid)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ugradnja, spajanje dijelova, puštanje u rad, ispitivanje rada i održavanje fotonaponskih i sunčevih toplinskih sustava
Upisan temeljem zahtjeva
Dimenzioniranje fotonaponskog sustava
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno