Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Obnovljiva energija sunca, vjetra i vode

Razina HKO
4
Sektor
Elektrotehnika i računarstvo
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
Kvalifikacije se uvodi u sklopu provedbe projekta Regionalni centar kompetentnosti u SMŽ – prema novi i inovativnim znanjima i vještinama.
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem i neformalnim putem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati formalnim obrazovanjem i neformalnim učenjem.

Materijalni uvjeti:

Specijalizirana učionica/ praktikum /laboratorijska učionica opremljena s računalima i priključkom na Internet, projektorom i zaslonom.

Kadrovski uvjeti:

Najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Jednaki su materijalnim i kadrovskim uvjetima za stjecanje/vrednovanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili praktičnim radom i/ili projektnim zadatkom.

Primjer vrednovanja:

Definirati i opisati energiju sunca, vjetra i vode. Navesti prednosti i nedostatke. Razlikovati glavne karakteristike svakog pojedinog obnovljivog izvora energije. Nacrtati i analizirati blok shemu sustava za dobivanje električne energije iz obnovljivog izvora energije.

Učenici će nacrtati blok shemu pojedinog obnovljivog izvora električne energije.

Ishodi učenja (3)
1.
Opisati energiju sunca, vjetra i vode, te usporediti prednosti i nedostatke navedenih izvora energije
2.
Razlikovati energiju sunca, vjetra i vode u proizvodnji (za dobivanje) električne energije, te analizirati onaj izvor energije koji je najpovoljniji za određenu lokaciju
3.
Nacrtati blok shemu sustava za iskorištavanje energije sunca, vjetra i vode, te rangirati složenost sustava od jednostavnijeg prema složenijem
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
SK Tehničar/Tehničarka za elektroniku (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 23
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita okoliša
Upisan temeljem zahtjeva
Obnovljiva energija sunca, vjetra i vode
Datum upisa
28.6.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno