Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom (185)

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
Standard kvalifikacije obuhvaća tri najčešće korištena - bazična postupka zavarivanja: REL-111, MAG-135 i TIG-141 i osnovne materijale koji se najčešće upotrebljavaju u praksi. Ovaj i svi ostali izborni skupovi ishoda učenja omogućavaju, uz pripadajući standard kvalifikacije, trenutnu prilagodbe zahtjevima tržišta rada. Svi izborni moduli su zavarivanje s različitim postupcima elektrolučnog i plinskog zavarivanja i s različitim osnovnim materijalima te s nadogradnjom na bazične module čine skup kvalifikacija, djelomičnih kvalifikacija i mikro kvalifikacija koje u potpunosti mogu zadovoljiti potrebe tržišta rada.
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Završeni modul Zavarivanje čelika kutnim spojem REL (111) postupkom
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

- radionica za praktičnu nastavu s prostorima za pripremu i vježbanje zavarivanja u realnim uvjetima 

- radionica mora sadržavati broj kabina za obuku koji je potreban za pokrivanje maksimalnog broja polaznika; kabine moraju biti potpuno opremljene, imati ispravnu ventilaciju i odgovarajuću zaštitu za zaštitu ostalih radnika

- oprema za zavarivanje i pomoćna oprema mora odražavati opseg odobrenja i mora je biti dovoljno za najveći broj učenika; mora biti u dobrom radnom stanju i odgovarati svojoj namjeni

- potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i zaštitu za oči učenika; zaštitna sredstva moraju biti čista, sigurna i u dobrom stanju

- instrumenti za provjeru parametara zavarivanja moraju biti dostupni, kalibrirani, atestirani ili verificirani prema potrebi (vidi npr. HRN EN ISO 17662).

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) strojarstva,brodogradnje, metalurgije, elektrotehnike, građevinarstva, zrakoplovstva, kemijske tehnologije s važećim certifikatom međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).

Strukovni učitelj (instruktor, trener) mora imati minimalnu razinu kvalifikacije  4.1 HKO te ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

- posjedovati važeći certifikat HRN EN ISO 9606 za postupak zavarivanja koji pokriva u nastavi

- posjedovati međunarodnu diplomu praktičara IP / EP zavarivanja koja pokriva odgovarajući postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga) , a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- posjedovati međunarodnu diplomu zavarivača IW / EW koja pokriva odgovarajuću razinu zavarivanja (za kutni spoj - IFW, za sučeljeni spoj - IPW ili za cijevi - ITW), postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga), a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- dokazati da je radio kao instruktor zavarivanja najmanje 5 godina, a ocjenu kompetencija izvršit će ovlašteno nacionalno tijelo za međunarodne kvalifikacije u zavarivanju - Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja.

Ishodi učenja mogu se ostvarivati i neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera znanja:

Primjenjuje se KVIZ s višestrukim izborom pitanja

Opća teorijska obuka (uključuje pitanja o ugljičnim i niskolegiranim čelicima)

Postupci zavarivanja taljenjem. Kviz se sastoji od 25 pitanja. Vrijeme provjere 30  minuta.

Praktični ispit – provjera vještina i ponašanja:

Opseg praktičnog ispita osim točne i kvalitetne izrade zavarenih spojeva, uključivat će zapažanja učenikovih radnji i odgovore na sljedeća pitanja:

- Razumijevanje i utvrđivanje sigurnosnih zahtjeva za elektrolučno zavarivanje.

- Ispravna priprema okoline za zavarivanje.

- Identificirati i osigurati ispravne funkcije i postavke parametara na opremi za zavarivanje.

- Postavljenje radnog komada u položaj zavarivanja, priprema zavarivanja 

- Kompetentno izvođenje zadatka 

- Usvajanje dobre prakse u izvođenju zavarenih spojeva, u skladu s važećom Specifikacijom postupka zavarivanja.

- Vizualni pregled završenog zavara.

- Kompletiranje sve potrebne dokumentacije.

- Prikladno zbrinjavanje otpadnog materijala.

- Ispravna priprema okoline za zavarivanje.

Ishodi učenja (5)
1.
Podesiti parametre zavarivanja u skladu sa Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
2.
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje itd.)
3.
Izvoditi zavare magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom
4.
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu
5.
Održavati opremu za zavarivanje magnetski pogonjenim (rotirajućim) lukom
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno