Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zavarivanje čelika kutnim spojem MAG (135) postupkom

Razina HKO
2
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
10
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

- praktikum zavarivanja s potrebnim brojem simulatora zavarivanja za broj polaznika koji pohađaju praktičnu nastavu; simulator se koristi maksimalno u 40% predviđenog vremena za praktičnu nastavu

- radionica za praktičnu nastavu s prostorima za pripremu i vježbanje zavarivanja u realnim uvjetima ( minimalno 60% predviđenog vremena za praktičnu nastavu )

- radionica mora sadržavati broj kabina za obuku koji je potreban za pokrivanje maksimalnog broja polaznika; kabine moraju biti potpuno opremljene, imati ispravnu ventilaciju i odgovarajuću zaštitu za zaštitu ostalih radnika

- oprema za zavarivanje i pomoćna oprema mora odražavati opseg odobrenja i mora je biti dovoljno za najveći broj učenika; mora biti u dobrom radnom stanju i odgovarati svojoj namjeni

- potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i zaštitu za oči učenika; zaštitna sredstva moraju biti čista, sigurna i u dobrom stanju

- instrumenti za provjeru parametara zavarivanja moraju biti dostupni, kalibrirani, atestirani ili verificirani prema potrebi (vidi npr. HRN EN ISO 17662).

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) strojarstva, brodogradnje, metalurgije, elektrotehnike, građevinarstva, zrakoplovstva, kemijske tehnologije s važećim certifikatom međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).

Strukovni učitelj (instruktor, trener) mora imati minimalnu razinu kvalifikacije  4.1 HKO te ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

- posjedovati važeći certifikat HRN EN ISO 9606 za postupak zavarivanja koji pokriva u nastavi

- posjedovati međunarodnu diplomu praktičara IP / EP zavarivanja koja pokriva odgovarajući postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga) , a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- posjedovati međunarodnu diplomu zavarivača IW / EW koja pokriva odgovarajuću razinu zavarivanja (za kutni spoj - IFW, za sučeljeni spoj - IPW ili za cijevi - ITW), postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga), a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- dokazati da je radio kao instruktor zavarivanja najmanje 5 godina, a ocjenu kompetencija izvršit će ovlašteno nacionalno tijelo za međunarodne kvalifikacije u zavarivanju - Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja.

Ishodi učenja mogu se ostvarivati i neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Praktični ispit – provjera vještina i ponašanja:

Opseg praktičnog ispita osim točne i kvalitetne izrade zavarenih spojeva, uključivat će zapažanja učenikovih radnji i odgovore na sljedeća pitanja:

- Razumijevanje i utvrđivanje sigurnosnih zahtjeva za elektrolučno zavarivanje.

- Ispravna priprema okoline za zavarivanje.

- Identificirati i osigurati ispravne funkcije i postavke parametara na opremi za zavarivanje.

- Postupanje s osnovnim i potrošnim materijalom

- Postavljenje radnog komada u položaj zavarivanja, pripremu zavarivanja i predgrijavanje gdje je potrebno.

- Kompetentno izvođenje zadatka MAG postupkom zavarivanja

- Usvajanje dobre prakse u izvođenju zavarenih spojeva, u skladu s važećom Specifikacijom postupka zavarivanja.

- Vizualni pregled završenog zavara.

- Kompletiranje sve potrebne dokumentacije.

- Prikladno zbrinjavanje otpadnog materijala.

- Dodatni čimbenici koje treba uzeti u obzir pri zavarivanju na otvorenom, ako je primjenjivo.

Ishodi učenja (8)
1.
Podesiti parametre zavarivanja u skladu s Specifikacijom postupka zavarivanja (SPZ (WPS))
2.
Slijediti upute iz SPZ-a (priprema spoja, slijed zavarivanja, predgrijavanje, itd.)
3.
Izvoditi kutne zavare različitih spojeva u jednom ili više prolaza.
4.
Provesti vizualno ispitivanje vlastitog rada i poduzeti potrebne radnje u vlastitoj nadležnosti za uklanjanje nepravilnosti
5.
Izvršiti pripremu zavara za kontrolu koristeći alate za brušenje
6.
Analizirati učinjene pogreške
7.
Ispraviti pogreške
8.
Održavati opremu za zavarivanje (držač elektrode, kablovi, itd.)
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno