Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Priprema rubova žlijeba toplinskim rezanjem

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

radionica za praktičnu nastavu s prostorima za pripremu i vježbanje zavarivanja u realnim uvjetima 

- radionica mora sadržavati broj kabina i radnih stolova za obuku koji je potreban za pokrivanje maksimalnog broja polaznika; kabine moraju biti potpuno opremljene, imati ispravnu ventilaciju i odgovarajuću zaštitu za zaštitu ostalih radnika

- oprema za zavarivanje, rezanje i pomoćna oprema moraju odražavati opseg odobrenja i mora je biti dovoljno za najveći broj učenika; mora biti u dobrom radnom stanju i odgovarati svojoj namjeni

- potrebno je osigurati zaštitnu odjeću i zaštitu za oči učenika; zaštitna sredstva moraju biti čista, sigurna i u dobrom stanju

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) strojarstva, brodogradnje, metalurgije, elektrotehnike, građevinarstva, zrakoplovstva, kemijske tehnologije s važećim certifikatom međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).

Strukovni učitelj (instruktor, trener) mora imati minimalnu razinu kvalifikacije  4.1 HKO te ispunjavati jedan od sljedećih uvjeta:

- posjedovati važeći certifikat HRN EN ISO 9606 za postupak zavarivanja koji pokriva u nastavi

- posjedovati međunarodnu diplomu praktičara IP / EP zavarivanja koja pokriva odgovarajući postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga) , a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- posjedovati međunarodnu diplomu zavarivača IW / EW koja pokriva odgovarajuću razinu zavarivanja (za kutni spoj - IFW, za sučeljeni spoj - IPW ili za cijevi - ITW), postupak zavarivanja i osnovni materijal koji je predmet praktične nastave (treninga), a koji je aktivan u zavarivanju u posljednje 3 godine

- dokazati da je radio kao instruktor zavarivanja najmanje 5 godina, a ocjenu kompetencija izvršit će ovlašteno nacionalno tijelo za međunarodne kvalifikacije u zavarivanju - Hrvatsko društvo za tehniku zavarivanja.

Ishodi učenja mogu se ostvarivati i neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp.,
90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017,
68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima
vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 112/2010,
82/2019 i 43/2020).
Provjera znanja
Formativno vrednovanje

Kratki kviz višestrukog izbora za svaki ishod učenja u učionici ili online. Npr. 5
pitanja / 5 minuta.
Praktični ispit – provjera vještina i ponašanja:
Opseg praktičnog dijela sastoji se od riješavanja postupka pripreme resursa za
zavarivanje u radioničkim uvjetima. Sastoji se od:
- Razumijevanje i utvrđivanje sigurnosnih zahtjeva za toplinsko rezanje
- Ispravne priprema osnovnog materijala i okoline za rezanje.
- Pripremanja žlijeba za zavarivanje
- Identificiranja i osiguravanja ispravne funkcije i postavke parametara na
opremi za rezanje.
- Postupanje s osnovnim i potrošnim materijalom
- Postavljenje radnog komada u pravilan položaj za rezanje.

Ishodi učenja (11)
1.
Opisati postupak i tehnologiju plinskog rezanja
2.
Opisati glavne dijelove uređaja za rezanje plinom
3.
Opisati postupak plinskog rezanja pojedinih vrsta materijala (razne skupine čelika, lijevano željezo,..)
4.
Klasificirati pogreške pri plinskom rezanju
5.
Opisati postupak i primjenu rezanja materijala plazmom
6.
Opisati izvor struje za rezanje plazmom
7.
Odabrati plin za stvaranje plazme u odnosu na materijal i kvalitetu reza
8.
Opisati postupak i primjenu rezanja materijala laserom
9.
Odabrati prikladne postupke rezanja i žlijebljenja za glavne vrste čelika
10.
Navesti različite vrste pripreme spoja i njihove glavne dimenzije
11.
Prepoznati sljedeće pripreme spoja: I-, V-, X- i U- priprema.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno