Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osiguranje kvalitete u zavarivanju

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

- Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži radi umrežavanja nastavnika i učenika putem mobilnih uređaja ili instaliranih računala u učionici.

- Praktikum zavarivanja opremljen s nastavnim sredstvima, tehničkim pomagalima i uređajima primjenjivim za nastavni proces u zavarivanju.

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) strojarstva, brodogradnje, metalurgije, elektrotehnike, građevinarstva, zrakoplovstva, kemijske tehnologije s važećim certifikatom međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Provjera znanja

Formativno vrednovanje

Kratki kviz višestrukog izbora za svaki ishod učenja u učionici ili online. Npr. 5 pitanja / 5 minuta.

Sumativno vrednovanje

Kviz višestrukog izbora od 15 pitanja. Vrijeme provjere 18  minuta.

Ishodi učenja (17)
1.
Opisati različite vrste ispitnih komada i uvjeta zavarivanja
2.
Interpretirati certifikat kvalifikacije: ključne varijable, raspon, potvrdu valjanosti i produljenje valjanosti
3.
Analizirati Specifikaciju postupka zavarivanja s aspekta zahtijevane kvalitete
4.
Razlikovati glavne nepravilnosti u zavarivanju prema HRN EN ISO 6520-1.
5.
Opisati uzrok najčešćih nepravilnosti u zavarivanju kao što su pukotine, plinski i čvrsti uključci, nepotpun provar i nedostatak taline, geometrijske i druge nepravilnosti
6.
Ispitati vizualno zavar u skladu s HRN EN ISO 17637 i izvršiti naknadnu evaluaciju prema HRN EN ISO 5817 (za aluminij HRN EN ISO 10042)
7.
Razlikovati sljedeće metode razornih i nerazornih ispitivanja: ispitivanje savijanjem, ispitivanje tvrdoće, vlačno ispitivanje i ispitivanje udarne radnje loma, VT, MT, PT, RT i UT
8.
Opisati koncept osiguranja kvalitete (HRN EN ISO 3834).
9.
Povezati normu HRN EN ISO 3834 s normama za zavarivačko osoblje i postupke zavarivanja
10.
Analizirati primjere propusta pri zavarivanju i njihove posljedice
11.
Opisati ključnu ulogu zavarivača u sprečavanju grešaka/nedostataka
12.
Opisati postupke uklanjanja zavarivačkih pogrešaka
13.
Opisati ekonomske posljedice pogrešaka pri zavarivanju
14.
Identificirati najvažnije međunarodne i nacionalne norme u zavarivanju
15.
Opisati utjecaj parametara zavarivanja na geometriju zavara
16.
Opisati posljedice primjene pogrešnih parametara zavarivanja
17.
Opisati nastajanje i metode sprečavanja magnetskog skretanja luka
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zavarivanje elektrolučnim postupkom kutnog i sučeljenog spoja te cijevi od odabranog materijala odgovarajućom tehnologijom i tehnikom zavarivanja
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno