Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zavarljivost obojenih metala i njihovih legura

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Završen modul Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

- Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži radi umrežavanja nastavnika i učenika putem mobilnih uređaja ili instaliranih računala u učionici.

- Praktikum zavarivanja opremljen s nastavnim sredstvima, tehničkim pomagalima i uređajima primjenjivim za nastavni proces u zavarivanju.

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) strojarstva, brodogradnje, metalurgije, elektrotehnike, građevinarstva, zrakoplovstva, kemijske tehnologije s važećim certifikatom međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Provjera znanja

Formativno vrednovanje

Kratki kviz višestrukog izbora za svaki ishod učenja u učionici ili online. Npr. 5 pitanja / 5 minuta.

Sumativno vrednovanje

Kviz višestrukog izbora od 15 pitanja. Vrijeme provjere 18  minuta.

Ishodi učenja (16)
1.
Analizirati značajke aluminija i aluminijevih legura i opisati način stvaranja zaštitnog oksidnog filma
2.
Analizirati značajke obojenih metala i njihovih legura
3.
Klasificirati razrede obojenih metala i njihovih legura prema HRI CEN ISO/TR 15608 i opisati njihove karakteristike
4.
Analizirati razliku između zavarivanja aluminijevih legura i nelegiranih ugljičnih čelika
5.
Identificirati uobičajene postupke zavarivanja aluminijevih legura
6.
Opisati zdravstvene rizike vezane uz zavarivanje i pripremu spoja aluminijevih legura i načine sprečavanja
7.
Identificirati osnovne značajke zavarljivosti aluminijevih legura, unos topline, predgrijavanje i obradu nakon zavarivanja,
8.
Identificirati osnovne značajke zavarljivosti legura obojenih metala.
9.
Razlikovati TIG i MIG postupke zavarivanja
10.
Opisati pravilno rukovanje s obojenim metalima i njihovim legurana u radionici
11.
Razlikovati karakteristične nepravilnosti pri zavarivanju aluminija i ostalih obojenih metala i objasniti kako ih izbjeći
12.
Identificirati tipične probleme koji se javljaju prilikom zavarivanja aluminijskih legura
13.
Klasificirat potrošni materija za zavarivanje obojenih metala i njihovih legura
14.
Razlikovati sljedeće vrste potrošnog materijala za zavarivanje - AlSi i AlMg
15.
Opisati uobičajene zavarene spojeve i metode pripreme spojeva obojenih metala i njihovih legura
16.
Navesti metode za sprečavanje deformacije obojenih metala i njihovih legura uslijed zavarivanja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno