Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zavarljivost nehrđajućih čelika

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Završeni modul Zavarljivost ugljičnih i niskolegiranih čelika
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

- Specijalizirana učionica opremljena pločom, projektorom, zaslonom, računalom za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i/ili lokalnoj mreži radi umrežavanja nastavnika i učenika putem mobilnih uređaja ili instaliranih računala u učionici.

- Praktikum zavarivanja opremljen s nastavnim sredstvima, tehničkim pomagalima i uređajima primjenjivim za nastavni proces u zavarivanju.

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) strojarstva, brodogradnje, metalurgije, elektrotehnike, građevinarstva, zrakoplovstva, kemijske tehnologije s važećim certifikatom međunarodnog tehnologa zavarivanja (IWT/EWT) ili međunarodnog inženjera zavarivanja (IWE/EWE).

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Provjera znanja

Formativno vrednovanje

Kratki kviz višestrukog izbora za svaki ishod učenja u učionici ili online. Npr. 5 pitanja / 5 minuta.

Sumativno vrednovanje

Kviz višestrukog izbora od 15 pitanja. Vrijeme provjere 18  minuta.

Ishodi učenja (17)
1.
Definirati svojstva nehrđajućih čelika i objasniti koncept stvaranja zaštitnog oksidnog filma
2.
Opisati razliku između zavarivanja nehrđajućih čelika i nelegiranih ugljičnih čelika
3.
Opisati glavne značajke razreda nehrđajućih čelika: austenitni, feritni, martenzitni i (duplex) austenitni-feritni čelici
4.
Sortirati uobičajene postupke kod zavarivanja nehrđajućih čelika
5.
Prikazati opasnosti za zdravlje vezane uz zavarivanje nehrđajućih čelika i kako ih spriječiti
6.
Demonstrirati najčešće korištene zavarene spojeve i metode pripreme spoja kod nehrđajućih čelika
7.
Ukazati na važnost kontrole unosa topline i međuslojne temperature
8.
Prepoznati utjecaj legirajućih elemenata na svojstva zavara
9.
Opisati utjecaj unosa topline na nehrđajuće čelike
10.
Analizirati tipične probleme koji se javljaju pri zavarivanju nehrđajućih čelika
11.
Klasificirati potrošni materijal za zavarivanje nehrđajućih čelika
12.
Odabrati i izmjeriti potrebni zaštitni plin za korijen zavara
13.
Odabrati opremu i alate za zaštitni plin za korijen zavara.
14.
Identificirati metode za sprečavanje korozije nehrđajućih čelika
15.
Opisati utjecaj zavarivanja na pojavu korozije kod nehrđajućih čelika
16.
Opisati postupke obrade nakon zavarivanja: dekapiranje, pjeskarenje, četkanje i brušenje
17.
Klasificirati materijale prema HRI CEN ISO/TR 15608
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje tehničko-tehnološke dokumentacije i planiranje resursa za izvođenje postupka zavarivanja
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno