Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zdravlje i sigurnost pri zavarivanju

Razina HKO
3
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Kvalifikacija razine 1 HKO
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine, 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti:

Specijalizirana učionica opremljena računalom koje ima pristup internetu s instaliranom potrebnom programskom potporom, oprema za održavanje nastave (interaktivna ploča, projektor, projektno platno), tableti/računala s pristupom internetu za polaznike s instaliranom potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, mjernim instrumentima, alatom i opremom, komponentama i/ili sklopovima.

Kadrovski uvjeti:

Nastavnik, najmanje razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) s položenim stručnim ispitom stručnjaka za zaštitu na radu.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

/

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 5/2012, 16/2012, 86/2012, 126/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018, 98/2019 i 64/2020) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se kombiniranim kvizom s višestrukim odabirom i popunom praznina.

Ishodi učenja (13)
1.
Prepoznati potencijalne opasne situacije vezane za električnu energiju, vlagu, istosmjernu i izmjeničnu struju.
2.
Identificirati moguće opasnosti od dimova izazvanih zavarivanjem
3.
Prepoznati oznake izlaza u slučaju opasnosti
4.
Navesti primjerena sredstva osobne zaštite
5.
Navesti mjere za prevenciju opasnosti od vatre
6.
Navesti mjere za prevenciju opasnosti od buke
7.
Sažeti specifična pravila i propise zaštite na radu
8.
Navesti opće opasnosti u proizvodnoj radionici
9.
Objasniti potrebu za ventilacijom
10.
Navesti rizike od eksplozije
11.
Objasniti sigurno rukovanje plinskim bocama
12.
Prikazati moguće opasnosti pri zavarivanju na gradilištu
13.
Navesti osnovne mjere predostrožnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije) - 79
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Primjena rada na siguran način, zaštite i održavanja zdravlja te zaštite okoliša
Upisan temeljem zahtjeva
Zavarivač / Zavarivačica (standard strukovnog dijela kvalifikacije)
Datum upisa
20.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno