Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Mjere za poboljšanje učinkovitosti energetskih sustava

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Elektrotehnika i računarstvo ili Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računarstvo ili Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019).Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Izračunati moguće uštede nadogradnjom energetski učinkovitijih komponenti konkretnog energetskog sustava ili zamjene cijelog sustava energetski učinkovitijim sustavom i usporediti ih sa troškom investicije.

2. Na temelju problemskog zadatka istražiti i utvrditi trenutne prosječne cijene energenata različitih dobavljača. Normirati utrošak energenata u različitim energetskim sustavima prema jediničnoj energetskoj vrijednosti. Izračunati najpovoljniji energent prema najboljem odnosu cijene, utroška energenta i jedinične energetske vrijednosti energenta.

3. Temeljem projektnog zadatka izvršiti ugradnju novog energetskog sustava ili ukomponirati nove komponente u postojeći sustav.

4. Na edukacijskom modelu energetskog sustava odabrati ispravne parametre upravljanja koje je potrebno podesiti kako bi se postigao optimalan način rada.

5. Demonstrirati postupke ručnog vođenja, alarmiranja i dojave u slučaju kvara na edukacijskom modelu energetskog sustava.

6. Na konkretnom sustavu ili edukacijskom modelu ustanoviti režim rada sustava temeljem mjerenja ključnih parametara i usporediti ih sa vrijedostima iz projekta i/ili preporukama proizvođača.

7. Na konkretnom sustavu ili edukacijskom modelu identificirati komponente koje rade u graničnom režimu i predložiti njihovu zamjenu onim komponentama kojima dani uvjeti rada nisu granični.

Ishodi učenja (7)
1.
Procijeniti isplativost nadogradnje/zamjene postojećih sustava s energetski učinkovitijim sustavima.
2.
Usporediti cijene i potrošnju energenata u različitim energetskim sustavima prema jediničnoj energetskoj vrijednosti.
3.
Ugraditi novi sustav ili nove komponente u postojeći energetski sustav.
4.
Upravljati radom postojećeg/nadograđenog energetskog sustava s ciljem postizanja optimalnog rada.
5.
Identificirati postupke i pravila ručnog vođenja sustava alarmiranja i obavještavanja u slučaju kvara ili greške.
6.
Identificirati granični režim rada sustava s obzirom na proračunate vrijednosti iz projekta i/ili preporuke proizvođača.
7.
Predložiti promjene komponenti/podsustava koje su u graničnom režimu rada.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Komunikacijske vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno