Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove mjerenja energetskih veličina

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Elektrotehnika i računarstvo ili Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računarstvo ili Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju  Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na temelju problemskog zadatka izmjeriti i/ili izračunati mjeru i izraziti ju u zadanoj osnovnoj ili izvedenoj jedinici SI sustava.

2. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu prepoznati mjerne veličine, odabrati odgovarajući instrument i ispravno očitati izmjerenu vrijednost.

3. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu prepoznati moguće metode mjerenja energetskih veličina te odrediti najprikladniju i objasniti razloge.

4. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu prepoznati gubitke u cijevima i spojevima i prepoznati moguće uzroke.

5. Na konkretnim uzorcima prepoznati standardne dimenzije cijevi prema europskim normama.

6. Na konkretnom objektu ili edukacijskom modelu razlikovati vrste cijevi, nazivne promjere cijevi i dijelove armature cjevovoda.

7. Opisati karakteristike tehničkih plinova u objetkima, njihovu primjenu, karakteristične boje za označavanje cjevovoda, spremnika za skladištenje.

Ishodi učenja (7)
1.
Objasniti osnovne i izvedene mjerne jedinice za kut, duljinu, površinu, volumen, brzinu, ubrzanje, protok, silu, tlak, energiju, snagu, otpor, jakost el. struje i napon u SI sustavu mjernih jedinica.
2.
Razlikovati mjerne instrumente za mjerenje kuta, duljine, površine, volumena, brzine, ubrzanja, protoka, sile, tlaka, energije, snage, otpora, jakosti električne struje i napona.
3.
Opisati metode za mjerenje i kontolu kuta, duljine, površine, volumena, brzine, ubrzanja, protoka, sile, tlaka, energije, snage, otpora, jakosti električne struje i napona.
4.
Analizirati gubitke u ravnom dijelu cijevi, na spojevima, ventilima ili koljenima i pad tlaka u cjevovodu.
5.
Kategorizirati dimenzije cijevi prema europskim normama.
6.
Razlikovati materijale cijevi, načine spajanja cijevi i nazivne promjere cijevi i dijelove armature cjevovoda.
7.
Objasniti vrste i karakteristike tehičkih plinova i njihovu primjenu u objektima.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno