Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Telekomunikacijski i sigurnosni sustavi i instalacije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Elektrotehnika i računarstvo sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Elektrotehnika i računarstvo s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu prepoznati elemente telekomunikacijskih i sigurnosnih sustava i instalacija.

2. Opisati sustav videonadzora i moguće načine spajanja kamera u sustav videonadzora. Na primjeru konkretnog objekta identificirati neispravan rad sustava videonadzora i/ili kamera.

3. Nabrojati instalacije koje se koriste za telekomunikacijske i sigurnosne sustave u objektima. Na primjeru konkretnog objekta prepoznati ugrađene telekomunikacijske i sigurnosne instalacije (kabelska TV, intranet, portafoni, video nadzor i sl.).

4. Opisati postupak provjere telekomunikacijskih i sigurnosnih sustava i instalacija u objektu. Na konkretnom primjeru ili edukacijskom modelu ustanoviti neispravnu telekomunikacijsku ili sigurnosnu opremu ili instalaciju i locirati problem, npr. kabelske TV.

5. Nabrojati sustave ograničavanja pristupa objektu. Na konkretnom objektu identificirati neispravan rad sustava ograničavanja pristupa.

Ishodi učenja (5)
1.
Razlikovati vrste telekomunikacijskih i sigurnosnih instalacija u objektu.
2.
Identificirati ispravan rad sustava videonadzora.
3.
Kategorizirati telekomunikacijske i sigurnosne instalacije koji se koriste u objektima.
4.
Prepoznati neispravnost telekomunikacijskih i sigurnosnih instalacija u objektu.
5.
Identificirati ispravan rad sustava ograničavanja pristupa.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno