Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sustavi klimatizacije i ventilacije

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Prepoznati filtere u sustavima klimatizacije i ventilacije. Na konkretnom primjeru ili edukacijskom modelu provjerom u tehničkoj dokumentaciji uređaja utvrditi model filtera i potrebni interval zamjene. Demonstrirati zamjenu filtera.

2. Na konkretnom građevinskom nacrtu prepoznati dimovodne i ventilacijske kanale. Na konkretnom objektu ili edukacijskom modelu prepoznati dimovodne i ventilacijske kanale.

3. Navesti uređaje za mjerenje ugodnosti boravka u objektu. Navesti preporučene vrijednosti parametara ugodnosti boravka u objektu s obzirom na namjenu objekta. Na konkretnom primjeru demonstrirati mjerenje parametara ugodnosti i utvrditi odstupanja u odnosu na preporučene vrijednosti.

4. Nabrojati vrste ventilacije objekta. Prepoznati vrstu ventilacije na konkretnom objektu ili edukacijskom modelu.

5. Prepoznati elemente sustava klimatizacije i ventilacije na crtežima i edukacijskom modelu.

6. Prepoznati položaj instalacija klimatizacije i ventilacije te pojedine elemente na osnovu projektne dokumentacije.

7. Na konkretnom primjeru ustanoviti potrebu angažiranja vanjskog izvođača dezinfekcije klimatizacijskog sustava. Opisati proces provedbe dezinfekcije klimatizacijskog sustava. 

Ishodi učenja (7)
1.
Provesti osnovno održavanje filtera, sustava klimatizacije i ventilacije.
2.
Razlikovati klimatizacijske sustave od ventilacijskih.
3.
Ustanoviti potrebu klimatizacije prostora mjerenjem parametara ugodnosti boravka u objektu.
4.
Razlikovati vrste ventilacije.
5.
Protumačiti pojmove, dijelove nacrta i planove instalacija klimatizacije i ventilacije.
6.
Ustanoviti raspored instalacija sustava klimatizacije i ventilacije.
7.
Provesti osnovno održavanje sustava klimatizacije.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno