Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upravljanje skladištem alata, materijala i rezervnih dijelova

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom. 

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Organizirati podatke o rezervnim dijelovima i materijalima na skladištu i voditi njihovo stanje.

2. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu prepoznati dijelove i elemente instalacija koji su podložni čestoj zamjeni i predvidjeti minimalne zalihe na skladištu.

3. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu identificirati pojedine vrste instalacija. Prepoznati elemente koji pripadaju pojedinoj instalaciji.

4. Razlikovati uvjete za adekvatno skladištenje dijelova i materijala prema preporuci proizvođača. Sortirati dijelove prema potrebnim uvjetima skladištenja.

5. Sortirati uputstva i jamstvene listove alata i opreme s obzirom na primjenu ili s obzirom na vrstu radova.

6. Na konkretnom primjeru prepoznati opasne tvari i predložiti načine sigurnog skladištenja sukladno važećim propisima.

7. Na konkretnim strojevima i uređajima, poznavajući upute, razviti plan preventivnog (redovnog) održavanja.

8. Na konkretnom primjeru identificirati sitne dijelove i materijale i organizirati skladištenje i označavanje na način da su lako dostupni.

Ishodi učenja (8)
1.
Skladištiti i evidentirati stanje rezervnih dijelova.
2.
Identificirati dijelove i/ili elemente sustava za koje je potrebno osigurati minimalne zalihe rezervnih dijelova i potrošnog materijala.
3.
Kategorizirati rezervne dijelove i materijal prema sustavima u objektu za koje se koriste.
4.
Organizirati odgovarajuće uvjete za skladištenje materijala i alata.
5.
Izdvojiti uputstva za rukovanje i jamstvene listove alata i opreme.
6.
Procijeniti opasnost od pojedinih materijala i osigurati sigurno skladištenje.
7.
Predvidjeti pravovremeno održavanje strojeva i alata u skladištu.
8.
Predvidjeti označavanje sitnog materijala i dijelova.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno