Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osiguranje kvalitete u održavanju objekta

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupova ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom. 

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na primjeru konkretnog objekta procijeniti kvalitetu elementa objekta i predložiti sanaciju ukoliko je potrebno.

2. Na primjeru konkretnog objekta procijeniti kvalitetu postojećih instalacija, vizualno kao i njihovu funkcionalnost te po potrebi predložiti sanaciju ili potpunu zamjenu.

3. Na primjeru konkretnog objekta ustanoviti odstupanja vanjskih površina i flore od uobičajene kvalitete. Identificirati potrebne radove na flori (obrezivanje, oblikovanje npr. čempresa i sl.).

4. Na konkretnim primjerima ustanoviti nivoe kvalitete isporučenih rezervnih dijelova i opreme obzirom na proizvođača i dobavljača te isporučena jamstva kvalitete.

5. Na konkretnom primjeru identificirati certifikate proizvoda i materijala. Provjeriti usklađenost certifikata sa pripadajućom isporučenom opremom i materijalima. Ustanoviti je li isporučeni dijelovi, oprema i materijali odgovaraju kvaliteti definiranoj važećim propisima. 

6. Razlikovati certifikate kvalitete opreme i materijala. Na konkretnim primjerima prepoznati certifikate i period njihovog važenja.

7. Na konkretnom primjeru ispitati funkcionalnost nabavljenih uređaja, strojeva i alata radi ostvarivanja prava na jamstvo, odnosno povrat.

8. Na konkretnom primjeru identificirati komponente, sklopove i materijale slabije kvalitete i po potrebi predložiti zamjenu kvalitetnijim.

9. Navesti vrste i sadržaj zapisnika o izvršenoj kontroli pojedinih vrsta instalacija i radova na objektu. Na primjeru konkretnog objekta usporediti jamstva, certifikate i zapisnike o kvaliteti izvedenih radova i ugrađenih materijala sa evidentiranim stanjem.

Ishodi učenja (9)
1.
Analizirati dijelove objekta obzirom na ispravnost, kvalitetu, njihovo stanje i potrebie održavanja.
2.
Analizirati ispravnost, kvalitetu i potrebu održavanja instalacija.
3.
Identificirati stanje okoliša obzirom na kvalitetu.
4.
Usporediti karakteristike i kvalitetu rezervnih dijelova i opreme.
5.
Provjeriti certifikate kvalitete novonabavljenih ili novougrađenih dijelova i uređaja.
6.
Voditi evidenciju certifikata kvalitete dijelova, uređaja i materijala.
7.
Ispitati isporučene komponente i uređaje .
8.
Otkriti neispravnosti na objektu i instalacijama koje su posljedica ugrađenih komponenti i materijala lošije kvalitete.
9.
Provjeriti kvalitetu radova vanjskih izvoditelja.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno