Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sustavi grijanja

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
7
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogranja i metalurgija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Opisati aktivnosti pripreme istalacije grijanja. Demonstrirati postupke pripreme sustava grijanja dopunjavanjem i odzračivanjem na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu.

2. Na zadanom primjeru odzračiti radijator, te demonstrirati zaštitu instalacija od smrzavanja.

3. Nabrojati izvore energije za sustave grijanja. Na konkretnom primjeru ili edukacijskom modelu prepoznati komponente sustava grijanja.

4. Objasniti pojam dizalice topline, navesti izvedbe dizalica topline i specifične zahtjeve za njihovu ugradnju. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu identificirati dizalice topline i navesti tip izvedbe.

5. Na zadanom primjeru instalacije grijanja obrazložiti uvjete ispravnosti i provesti provjeru.

6. Demonstrirati podešavanje temperature na termostatu. Prepoznati elemente na radijatorima za regulaciju temperature i protoka. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu podesiti željenu temperaturu grijanog prostora.

7. Prepoznati elemente sustava grijanja na crtežima i edukacijskom modelu.

8. Prepoznati položaj instalacija i pojedine elemente na konkretnom objektu ili edukacisjkom modelu na temelju projektne dokumentacije.

9. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu demonstrirati mjerenje temperature, tlaka, očitanje kalorimetara i ostalih instrumenata u sustavu grijanja. Provjeriti ključne sigurnosne elemente energetskog sustava.

10. Na primjeru konkretnog objekta demonstrirati načine identifikacije ovlaštenog dimnjačara s koncesijom na dotičnom području. Prepoznati pripadnost dimovodnih kanala pojedinim stambenim jedinicama i analizirati primjedbe dimnjačara u slučaju negativnog nalaza. Predložiti načine otklanjanja problema sukladno preporukama iz negativnog dimnjačarskog stručnog nalaza.

Ishodi učenja (10)
1.
Provesti pripreme instalacije grijanja pred sezonu.
2.
Održavanje i ozračivanje radijatora, te zaštita instalacija od smrzavanja.
3.
Razlikovati sustave grijanja s obzirom na izvore energije.
4.
Klasificirati postrojenja dizalica topline.
5.
Ustanoviti ispravnost rada sustava grijanja.
6.
Podesiti temperaturu grijanog prostora.
7.
Protumačiti pojmove, dijelove nacrta i planove instalacija sustava grijanja.
8.
Ustanoviti raspored instalacija sustava grijanja.
9.
Analizirati stanje energetske opreme i energetskih parametara.
10.
Isplanirati periodično održavanje dimovodnih sustava.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno