Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Sustavi plinskih instalacija

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Razlikovati mjereni od nemjerenog dijela plinske instalacije na objektu. Prepoznati pojedine elemente na osnovu projektne dokumentacije i upotrebom tragača instalacija.

2. Nabrojati dozvoljene matrijale za izradu plinskih instalacija, vrste cijevi i oznake armature. Na konkretnom primjeru ili edukacijskom modelu prepoznati materijal i oznaku plinskih cijevi. 

3. Na konkretnom uzorku ventila prepoznati plinski ventil i oznake dimenzija i tlaka.

4. Kategorizirati plinomjere prema protoku. Na konkretnom primjeru prepoznati tip plinomjera i očitati oznake. Prepoznati pripadajući regulator tlaka. Prepoznati plombu na plinomjeru i objasniti njenu svrhu.

5. Prepoznati vrste plinskih trošila (plinske peći, atmosferski plinski bojleri i kotlovi, kondenzacijski plinski bojleri i kotlovi). Nabrojati plinska trošila koja nisu dozvoljena za uporabu u Republici Hrvatskoj.

6. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu prepoznati elemente plinskog ormarića s priključkom plina. Prepoznati sustav dojave istjecanja plina. Testirati sustav dojave istjecanja plina. 

7. Objasniti način rada ručnog detektora istjecanja plina. Na primjeru konkretnog objekta ili na edukacijskom modelu demonstrirati upotrebu ručnog detektora istjecanja plina prilikom provjere nepropusnosti plinske instalacije.

8. Na zadanom problemskom zadatku na konkretnom objektu prepoznati razloge povećane potrošnje plina.

Ishodi učenja (8)
1.
Identificirati mjereni dio plinske instalacije.
2.
Razlikovati dozvoljene materijale i dimenzije plinskih cijevi.
3.
Razlikovati vrste plinskih ventila.
4.
Identificirati vrste plinomjera.
5.
Razlikovati vrste plinskog uređaja za pripremu potrošnje tople vode (PTV) i grijanje.
6.
Identificirati kontrolnu, mjernu i sigurnosnu opremu plinske instalacije.
7.
Ustanoviti nepropusnost plinske instalacije upotrebom uređaja za detekciju istjecanja plina.
8.
Analizirati periodički potrošnju plina prema broju prijavljenih stanara ili gospodarskih subjekata na zajedničkom plinomjeru.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno