Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Građevinski radovi na objektu

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
7
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Graditeljstvo i geodezija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Nabrojati vrste i primjenu građevinskih materijala.

2. Nabrojati metode pripreme zidova za nanošenje boje. Demonstrirati pripremu površine na zadanom objektu ili površini.

3. Odabrati odgovarajuću smjesu za zaglađivanje i odabrati odgovarajući alat. Objasniti postupak pripreme smjese za zaglađivanje. Demonstrirati gletanje na zadanom objektu ili površini.

4. Opisati postupak montaže gipsanih ploča. Procijeniti potrebu sanacije ili montaže zamjenskih gipsanih ploča. Demonstrirati sanaciju ili montažu gipsanih ploča.

5. Na temelju konkretnog objekta/zida prepoznati materijal zida kojeg treba sanirati ili zidati te odrediti potrebno vezivo. Odrediti potrebnu količinu materijala prema uputama proizvođača. Demonstrirati pripremu materijala i veziva i izvršiti zidanje prema pravilima struke.

6. Nabrojati materijale građevinske stolarije i objasniti postupke montaže. Demonstrirati montažu građevinske stolarije.

7. Demonstrirati montažu sanitarnih elemenata.

8. Demonstrirati uklanjanje ostataka razbijenih pločica i ugradnju novih.

Ishodi učenja (8)
1.
Klasificirati građevinske materijale.
2.
Pripremiti unutarnje i/ili vanjske zidove za nanošenje boje.
3.
Izvesti zaglađivanje zida gletanjem.
4.
Izvesti sanaciju gipsanih ploča.
5.
Izvesti zidanje.
6.
Izvesti montažu građevinske stolarije.
7.
Izvesti montažu sanitarnih elemenata.
8.
Izvesti zamjenu razbijenih keramičkih pločica.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno