Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zaštita okoliša na poslovima održavanja objekta

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupova ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom.

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih, stručnjak zaštite okoliša, ili stručnjak iz drugih područja koji posjeduje specifična znanja i vještine iz zaštite okoliša.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Navesti zakone, propise i pravilnike koji se primjenjuju na rad sa tvarima opasnim za okoliš.

2. Tumačiti pojmove iz važećeg Pravilnika o rukovanju opasnim otpadom. Za primjere zadane zadatkom odrediti propisane načine skladištenja sukladno propisanim smjernicama iz Pravilnika o rukovanju opasnim otpadom. 

3. Prema konkretnom problemskom zadatku identificirati upotrebu tvari opasnih za okoliš, kao i otpadne tvari opasne za okoliš, a koje nastaju tijekom izvođenja radova.

4. Tumačiti pojmove iz važećeg Pravilnika o gospodarenju otpadom i odrediti načine pravilnog zbrinjavanja za okoliš štetnog otpada sukladno definiranom problemskom zadatku.

5. Tumačiti pojmove iz važećeg Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti od požara. Utvrditi potrebne uvjete za skladištenje opasnih i lakozapaljivih tvari koje se nalaze na skladištu, te osigurati utvrđene potrebne uvjete sukladno definiranom problemskom zadatku.

6. Navesti najčešće uzroke ugrožavanja okoliša u radu na održavanju objekata i okoliša. Predložiti mjere smanjenja pojavnosti uzroka ugrožavanja okoliša. 

7. Nabrojati vrste otpada i navesti moguće načine njihovog zbrinjavanja. Odabrati i objasniti najadekvatniji način zbrinjavanja otpada na konkretnom problemskom zadatku.

Ishodi učenja (7)
1.
Navesti propise pri korištenju štetnih tvari u skladu s ekologijom.
2.
Primijeniti zakonske propise o zaštiti okoliša.
3.
Analizirati mogućnost zagađenja okoliša tijekom izvođenja radova.
4.
Planirati adekvatno zbrinjavanje po okolinu štetnog otpada koji nastaje tijekom izvođenja radova u/na objektu.
5.
Predvidjeti mogućnost skladištenja opasnih i lakozapaljivih tvari u skladu sa zakonskim propisima.
6.
Kategorizirati najčešće uzroke ugrožavanja okoliša u radu na održavanju objekata i okoliša.
7.
Razlikovati vrste otpada i primijeniti odgovarajuće načine zbrinjavanja.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno