Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Zaštita na radu na poslovima održavanja objekta

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom.

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih, stručnjak zaštite na radu ili stručnjak iz drugih područja s licencom zaštite na radu.
Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na konkretnom problemskom zadatku nabrojati moguće izvore opasnosti i požara.

2. Na konkretnom problemskom zadatku, u zavisnosti od opisane situacije, prepoznati opasnosti za treća lica tijekom izvođenja radova.

3. Istražiti postupke primjene zaštite na radu i zdravlja ljudi. Prepoznati i objasniti ulogu osobnih zaštitnih sredstava i opreme koja se koriste pri obavljanju poslova kućnog majstora.

4. Na zadanom primjeru navesti zakonske propise o zaštiti na radu i zaštiti od požara.

5. Navesti postupke pružanja prve pomoći kod električnog udara, trovanja produktima izgaranja i mehaničkih ozljeda. Na problemskom zadatku opisati i demonstrirati postupak pružanja prve pomoći. 

6. Navesti zakonsku regulativu i norme koje se odnose na područje zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini. Objasniti pravila, obveze i odgovornosti koje imaju poslodavci, organizacije ili ustanove odnosno zaposlenici u sustavu zaštite na radu.

7. Sukladno planu održavanja opreme i alata provoditi atestiranje. Utvrditi funkcionalnost alata, utvrditi vrstu kvara i procijeniti mogućnost samostalnog popravka, isplativost popravka u servisu i potrebu umjeravanja mjernih instrumenata.  

Ishodi učenja (7)
1.
Identificirati izvore opasnosti i požara u radu.
2.
Procijeniti opasnost za treća lica tijekom izvođenja radova.
3.
Identificirati potrebne zaštitne mjere pri obavljanju poslova.
4.
Primijeniti postupke zaštite na radu i zaštite od požara u svakodnevnom radu.
5.
Primijeniti postupak pružanja prve pomoći kod električnog udara, trovanja produktima izgaranja i mehaničkih ozljeda.
6.
Analizirati propise i norme iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i rada na visini.
7.
Utvrditi ispravnost alata i opreme i njihove usklađenosti sa odgovarajućim atestom.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Zaštita na radu i zaštita okoliša u poslu kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno