Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Komercijalni poslovi u upravljanju nekretninama i održavanju okoliša

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
5
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom. 

Prostor: Standardna učionica

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Na zadanom problemskom zadatku proučiti mjesečne potrošnje energenata u konkretnom objektu. Ustanoviti odstupanja od uobičajene potrošnje uvažavajući sezonske promjene.

2. Na zadanom problemskom zadatku proučiti stanje rezervnih dijelova i opreme i ustanoviti odstupanja s obzirom na sezonsku potrošnju rezervnih dijelova i opreme.

3. Na primjeru problemskog zadatka ustanoviti trenutno stanje rezervnih dijelova, trendove potrošnje te prepoznati potrebu kupovine nedostajućih dijelova.

4. Procijeniti troškove održavanja nekretnine na primjeru konkretnog objekta pribavljajući cijene potrebnih dijelova.

5. Na zadanom primjeru ustanoviti nedostatke, opasnosti i potrebnu stručnost za otklanjanje nedostataka te procijeniti potrebu za angažiranjem vanjskog izvođača sa potrebnim kompetencijama i ovlaštenjima.

6. Napraviti plan održavanja okoliša na konkretnom zadatku i odabrati alate i strojeve te demonstrirati uređenje dijela okoliša.

Ishodi učenja (6)
1.
Analizirati potrebe za energentima.
2.
Analizirati stanje rezervnih dijelova i opreme.
3.
Identificirati potrebu kupovine rezervnih dijelova.
4.
Ustanoviti troškove održavanja nekretnine i pripadajućih površina.
5.
Prepoznati potrebu angažiranja vanjskog izvođača na otklanjanju nedostataka na objektu.
6.
Urediti okoliš objekta prema planu održavanja okoliša.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno