Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Alati, naprave i uređaji u poslovima održavanja objekta

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
6
HROO bodovi
0
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti za pristupanje stjecanju skupa ishoda učenja propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, te potrebnom programskom potporom, edukacijski model sa nekoliko vrsta instalacija, i mjernim instrumentima za mjerenje duljine, protoka, tlaka, vlage, toplinske energije i temperature. 

Prostor: Specijalizirana učionica (radionica)

Kadrovski uvjeti:
- najmanje razina 6 HKO-a (odgovarajućeg sektora) kojim se stječe 180 ECTS bodova ili više i ima pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje od 60 ECTS bodova, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih iz Obrazovnog sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. 
- suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija (najmanja razina 4 HKO-a) u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija ili Elektrotehnika i računarstvo ili Graditeljstvo i geodezija s minimalno dvije godine iskustva rada u struci, sukladno Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Materijalni i kadrovski uvjeti potrebni za vrednovanje skupa ishoda učenja identični su materijalnim i kadrovskim uvjetima potrebnim za stjecanje skupa ishoda učenja.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrjednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010 –isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 112/2010 i 82/2019). Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Voditi mjesečnu evidenciju stanja rezervnih dijelova opreme i instalacije i alata u priručnoj radionici.

2. Prepoznati potrebu za primjenu uređaja za otkrivanje kvara na električnim instalacijama.

3. Demonstrirati primjenu uređaja za otklanjanje kvara na električnim instalacijama na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

4. Prepoznati potrebu za primjenu uređaja za otkrivanje kvara na vodovodnim instalacijama.

5. Demonstrirati primjenu uređaja za otklanjanje kvara na vodovodnim instalacijama na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

6. Demonstrirati primjenu uređaja za izgradnju i popravak stolarije na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu. 

7. Demonstrirati primjenu uređaja za manje građevinske popravke na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

8. Demonstrirati primjenu uređaja za održavanje okoliša na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

9. Na konkretnom primjeru identificirati neispravnosti naprava, alata i uređaja za održavanje objekta i voditi evidenciju alata.

10. Demonstrirati primjenu uređaja za mjerenje duljina, tlaka, protoka, vlage, toplinske energije i temperature na edukacijskom modelu ili konkretnom objektu.

Ishodi učenja (10)
1.
Sortirati i održavati rezervne dijelove opreme i instalacija i alat u priručnoj radionici.
2.
Razlikovati alate, naprave i uređaje za detekciju kvara na električnim instalacijama.
3.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za otklanjanje kvara na električnim instalacijama.
4.
Razlikovati alate, naprave i uređaje za detekciju kvara na vodovodnim instalacijama
5.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za otklanjanje kvara na vodovodnim instalacijama.
6.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za izgradnju i popravak stolarije.
7.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za manje građevinske popravke.
8.
Primijeniti alate, naprave i uređaje za održavanje okoliša.
9.
Održavanje alata, naprava i uređaja koji se koriste u poslovima održavanja objekata.
10.
Demonstrirati primjenu mjernih uređaja za mjerenje duljina, tlaka, protoka, vlage, toplinske energije i temperature.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije) - 75
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Praktične vještine kućnog majstora - domara
Upisan temeljem zahtjeva
Kućni majstor - domar/Kućna majstorica ·- domarka (strukovni dio kvalifikacije)
Datum upisa
9.5.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno