Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - SKUP ISHODA UČENJA - Planiranje i organiziranje proizvodnog procesa

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki kao i za stjecanje kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem, - suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika u četverogodišnjem trajanju obrazovanja s iskustvom rada u struci, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1.Povezati operacije zadanog tehnološkog procesa s radnim mjestima u proizvodnji kroz problemski zadatak Povezati radna mjesta u proizvodnji sa radnim nalozima kroz problemski zadatak. Izračunati stupanj dovršenosti zadanog radnog naloga na temelju planiranog i stvarno utrošenog vremena kroz problemski zadatak.

2.Izračunati potrebne sirovine i repromaterijale za proizvod kroz problemski zadatak. Izraditi terminski plan sirovina i repromaterijala za proizvod kroz problemski zadatak

3.Razlikovati vrste zaliha (minimalne, maksimalne, optimalne, nekurentne, signalne i sigurnosne) Izračunati minimalne i optimalne zalihe na primjeru problemskog zadatka

4.Izraditi tehnološku kartu proizvoda na konkretnom primjeru kroz problemski zadatak. Izraditi plan rada strojeva pomoću gantograma na primjeru problemskog zadatka

5.Objasniti postupke preventivnog održavanja na zadanom primjeru problemskog zadatka Razlikovati postupke preventivnog i korektivnog održavanja na zadanom primjeru problemskog zadatka. Napraviti plan preventivnog održavanja za zadani primjer.

Ishodi učenja (5)
1.
Organizirati provedbu radnih naloga.
2.
Planirati potrebe za sirovinama i repromaterijalom u proizvodnom procesu.
3.
Predvidjeti stanje zaliha i repromaterijala.
4.
Planirati rad strojeva.
5.
Planirati preventivno održavanje strojeva i sustava.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu - 62
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu
Datum upisa
25.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno