Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - SKUP ISHODA UČENJA - Poslovno i tehničko komuniciranje

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki kao i za stjecanje kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem, - suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika u četverogodišnjem trajanju obrazovanja s iskustvom rada u struci, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

Na temelju zadanog potraživanja kupca, izraditi tehničku specifikaciju i ponudu s troškovnikom.

1. Na temelju zadanog potraživanja kupca, izraditi tehničku specifikaciju i ponudu s troškovnikom.

2. Na temelju zadanog primjera komercijalnog dokumenta izraditi analizu podataka.

3. Na temelju opisa primjera/potencijalne/hipotetske poslovne situacije usporediti pravilne i nepravilne postupke poslovnog komuniciranja.

4. Pripremiti prezentaciju s dnevnim redom i glavnim smjernicama sastanka. Održati simulirani poslovni sastanak u realnom i/ili virtualnom okruženju.

5. Sastaviti poslovnu poruku elektroničke pošte na temu: -ostvarivanja prvog kontakta s klijentom -zakazivanja poslovnog sastanka -odgovora na upit klijenta -slanja poslovne dokumentacije klijentu.

6. Između nekoliko ponuđenih gotovih dokumenata na zadanu temu odabrati odgovarajuće i na simuliranom poslovnom sastanku prezentirati ih poslovnim korisnicima.

Ishodi učenja (6)
1.
Izraditi jednostavnije tehničke dokumente: tehničku specifikaciju, ponudu s troškovnikom.
2.
Analizirati podatke komercijalnih dokumenata.
3.
Primijeniti pravila poslovnog komuniciranja.
4.
Pripremiti i održati poslovni sastanak.
5.
Primijeniti poslovnu komunikaciju elektroničkim putem.
6.
Pripremiti i prezentirati odabrane tehničke i poslovne dokumente poslovnim korisnicima.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu - 62
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu
Datum upisa
25.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno