Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - SKUP ISHODA UČENJA - Računalne tehnologije u obradi podataka o novim (nekonvencionalnim) materijalima

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki kao i za stjecanje kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem. - suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika u četverogodišnjem trajanju obrazovanja s iskustvom rada u struci, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Kreirati bazu podataka novih (nekonvencionalni) materijala u programu Microsoft Office (MS) Access-u ili SQL-u ili MySQL-u.

2. Sastaviti odgovarajući upit za filtriranje podataka u MS Access-u ili SQL-u ili MySQL-u i primijeniti ga u zadanoj bazi. U zadanu bazu dodati tablicu. U zadanu tablicu dodati retke ili stupce.

3. Kreirati izvještaj na temelju filtriranja podataka o novim (nekonvencionalnim) materijalima iz zadane baze podataka.

4. Pronaći informaciju na internetu o novim (nekonvencionalnim) materijalima uz pomoć Booleove algebre i sintakse pretraživanja konkretnih izraza i fraza.

5. Na temelju opisa primjera/potencijalne/hipotetske poslovne situacije istražiti i analizirati podatak na internetu.

Projektni zadatak. Tehničar radi kao laborant u tvorničkom laboratoriju u kojem se ispituju prototipovi uređaja čiji su sastavni dijelovi izrađeni od novog (nekonvencionalnog) materijala. Jedno od svojstava materijala koje se ispituje je zagrijavanje. Mjerni rezultati ukazuju da se dijelovi koji se nalaze bliže površini uređaja zagrijavaju više od dijelova smještenih bliže jedinici električnog napajanja, što je suprotno od očekivanja. Takvi rezultati dovode u pitanje isplati li se razvijati navedeni uređaj. a) Pronaći na internetu tri stručna članka u kojima se opisuju mjerenja temperature na uređajima u kojima se nalaze dijelovi od navedenog novog (nekonvencionalnog) materijala. b) Pronaći na internetu tri stručna članka u kojima se opisuje ponašanje uređaja u kojima se nalaze dijelovi od navedenog novog (nekonvencionalnog) materijala u radnim uvjetima. c) Istražiti na internetu postoji li forum na temu toplinskih svojstava navedenog (novog) nekonvencionalnog materijala.

6. Na temelju opisa primjera/potencijalne/hipotetske poslovne situacije istražiti, predložiti i obrazložiti programski paket za njegovo rješavanje.

Projektni zadatak. Internetska trgovina bavi se prodajom rotacijskih dijelova izrađenih od novih (nekonvencionalnih) materijala koji se ugrađuju u električne uređaje. Istražiti, predložiti i obrazložiti koji se programski paket može primijeniti kako bi se proizvodi sortirali prema vrsti materijala, talištu materijala, specifičnom otporu materijala, specifičnoj masi materijala, promjeru osovine i cijeni.

Ishodi učenja (6)
1.
Kreirati bazu podataka novih (nekonvencionalnih) materijala.
2.
Koristiti baze podataka novih (nekonvencionalnih) materijala.
3.
Analizirati podatke iz baza novih (nekonvencionalnih) materijala.
4.
Pretraživati Internetske informacije o novim (nekonvencionalnim) materijalima na učinkovit način.
5.
Analizirati prikupljene Internetske informacije o novim (nekonvencionalnim) materijalima.
6.
Preporučiti programske pakete za analizu i usporedbu materijala.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu - 62
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu
Datum upisa
25.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno