Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - SKUP ISHODA UČENJA - Novi (nekonvencionalni) materijali i njihova uporaba

Razina HKO
4
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
4
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki kao i za stjecanje kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem, - suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika u četverogodišnjem trajanju obrazovanja s iskustvom rada u struci, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Opisati postupke dobivanja novih (nekonvencionalnih) materijala. Povezati postupke dobivanja novih (nekonvencionalnih) materijala sa potrebama tržišta na konkretnom primjeru.

2. Nabrojati nove (nekonvencionalne) metalne materijale i usporediti ih prema mehaničkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima (na konkretnom primjeru).

3. Nabrojati vrste novih (nekonvencionalnih) polimernih, kompozitnih i keramičkih materijala. Ustanoviti razlike u primjeni polimernih, kompozitnih i keramičkih materijala na konkretnom primjeru ili problemskom zadatku.

4. Povezati potrebu za novim (nekonvencionalnim materijalima) u različitim djelatnostima kao što su medicina, autoindustrija, arhitektura, zrakoplovna industrija. Prepoznati poslovnu priliku na zadanom primjeru.

5. Tumačiti mogućnost upotrebe novih (nekonvencionalnih) materijala obzirom na njihove karakteristike na konkretnom primjeru problemskog zadatka.

6. Povezati prednosti (mogućnosti) novih (nekonvencionalnih) materijala prilikom rješavanja tehničkih problema. Preporučiti novi (nekonvencionalni) materijal i obrazložiti odabir obzirom na vrstu tehničkog problema na konkretnom primjeru.

7. Predložiti nove (nekonvencionalne) materijale primjenjive u izgradnji postrojenja za obnovljive izvore energije i obrazložiti odabir.

Ishodi učenja (7)
1.
Procijeniti važnost novih (nekonvencionalnih) materijala i postupaka njihovog dobivanja.
2.
Kategorizirati nove (nekonvencionalne) vrste metalnih materijala prema mehaničkim, fizikalnim i kemijskim svojstvima.
3.
Kategorizirati vrste novih (nekonvencionalnih) polimernih, kompozitnih i keramičkih materijala.
4.
Analizirati potrebu za novim (nekonvencionalnim) materijalom.
5.
Procijeniti mogućnosti uporabe novih (nekonvencionalnih) materijala s obzirom na njihove karakteristike.
6.
Preporučiti nove (nekonvencionalne) materijale u rješavanju tehničkih problema.
7.
Analizirati primjenu novih materijala u izgradnji postrojenja za obnovljive izvore energije.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu - 62
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu
Datum upisa
25.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno