Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - SKUP ISHODA UČENJA - Struktura i svojstva tehničkih materijala

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki kao i za stjecanje kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem, - suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika u četverogodišnjem trajanju obrazovanja s iskustvom rada u struci, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Opisati svojstva pojedinih vrsta i grupa tehničkih materijala. Povezati svojstva materijala sa njegovim kemijskim sastavom i kristalografskom građom.

2. Navesti tehnologije proizvodnje tehničkih materijala. Povezati tehnologiju proizvodnje materijala sa njegovom strukturom i svojstvima.

3. Za zadanu namjenu materijala definirati i obrazložiti potrebna svojstva.

4. Nabrojati svojstva materijala koja definiraju mogućnosti njegove primjene. Grupirati svojstva u skupine mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava.

5. Nabrojati i objasniti vrste toplinskih obrada materijala. Povezati toplinsku obradu i očekivana svojstva materijala.

6. Za zadanu primjenu definiranog tehničkog materijala preporučiti načine ispitivanja svojstava koja su bitna za zadanu primjenu.

Ishodi učenja (6)
1.
Klasificirati tehničke materijale prema njihovoj strukturi i kristalografskoj građi.
2.
Povezati tehnologiju proizvodnje materijala sa njegovom strukturom i svojstvima.
3.
Povezati svojstva materijala sa njegovom uporabom.
4.
Kategorizirati svojstva materijala važna za njihovu primjenu.
5.
Odabrati osnovne toplinske obrade prema karakteristikama metalnih materijala.
6.
Preporučiti odgovarajuća ispitivanja mehaničkih, fizikalnih i kemijskih svojstava materijala.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu - 62
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu
Datum upisa
25.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno