Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - SKUP ISHODA UČENJA - Vještine učinkovitog rada u timu

Razina HKO
5
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Opravdanost uvođenja izbornog skupa ishoda učenja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Jednaki kao i za stjecanje kvalifikacije
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog i/ili humanističkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem, - suradnik u nastavi - strukovna kvalifikacija u Obrazovnom sektoru Strojarstvo, brodogradnja i elektrotehnika u četverogodišnjem trajanju obrazovanja s iskustvom rada u struci, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Oprema: projektor, zaslon, računalo za nastavnika s instaliranom potrebnom programskom potporom, pristupom internetu i lokalnoj mreži, minimalno 5 radnih stolova s umreženim računalima za polaznike te potrebnom programskom potporom i odgovarajućim priključcima, alat i pribor.

Prostor: standardna učionica, specijalizirana učionica.

Kadrovski uvjeti: - najmanje razina 7 HKO-a (diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz tehničkog i/ili humanističkog područja, sukladno važećem Zakonu o strukovnom obrazovanju i Zakonu o obrazovanju odraslih. Specifična znanja povezana sa SIU mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Ishodi učenja provjeravaju se usmeno i/ili pisano i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnim zadatkom.

1. Projektni zadatak definira predmetni nastavnik. Za projektni zadatak potrebno je sastaviti plan aktivnosti i odgovarajući hodogram. Komentirati dijelove hodograma te objasniti važnost definiranja redoslijeda izvršavanja aktivnosti.

2. Unutar unaprijed definiranog tima dogovoriti podjelu zadataka. Definirati načine i rokove izvršavanja zadataka.

3. Objasniti važnost pravilne procjene trajanja dodijeljenih zadataka. Na odgovarajućem primjeru objasniti uzroke razlike u trajanju izvršavanja zadataka.

4. Evidentirati status rješavanja zadataka. Uočiti potencijalne poteškoće u rješavanju zadataka.

5. Za uočene poteškoće u rješavanju projektnih zadataka u timu predložiti rješenja. Prezentirati rješenja članovima tima.

6. Nabrojati tehnike rješavanja konflikta u timskom okruženju. U zadanoj situaciji odabrati adekvatnu tehniku rješavanja konflikta.

Ishodi učenja (6)
1.
Sastaviti plan aktivnosti.
2.
Organizirati podjelu zadataka i obaveza na članove tima.
3.
Procijeniti trajanje dodijeljenih zadataka.
4.
Utvrditi status i rješavanje povjerenih zadataka u timu.
5.
Prezentirati članovima tima rješenja dodijeljenih zadataka.
6.
Primijeniti učinkovite metode za rješavanje sukoba.
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu - 62
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Tehničar/Tehničarka za nove (nekonvencionalne) materijale u strojarstvu
Datum upisa
25.4.2022
Vrijedi do
-
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno