Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Vulkanizerski poslovi

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto sa alatnim stolovima i kolicima, te uređajem, priborom i sredstvima za zamjenu pneumatika                                                           

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, s najmanje 5 godina radnog iskustva

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto sa alatnim stolovima i kolicima, te uređajem, priborom i sredstvima za zamjenu pneumatika                                                           

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija, s najmanje 5 godina radnog iskustva

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Razlikovati i pripremiti materijale za popravak auto guma

·         Odabrati materijale za popravak auto guma

2.       Dijagnosticirati probleme pneumatika i kotača

·         Ustanoviti probleme pneumatika i kotača

3.       Rukovati alatima, strojevima i uređajima u vulkanizerskoj radionici

·         Koristiti na siguran način alate, strojeve i uređaje u vulkanizerskoj radionici

4.       Održavati alate, strojeve i uređaje na stručan način te voditi potrebnu dokumentaciju

·         Provoditi i dokumentirati održavanje alata, strojeva i uređaja

5.       Provesti popravke unutarnje i vanjske gume na motornim vozilima

·         Popraviti unutarnje i vanjske gume na motornim vozilima

6.       Provesti uravnoteženje, montažu i demontažu auto guma i kotača

·         Izvesti uravnoteženje, montažu i demontažu auto guma i kotača

7.       Provesti obnavljanje auto guma vulkaniziranjem

·         Obnoviti auto gumu postupkom vulkanizacije

8.       Izvršiti postupak resetiranja sustava nadzora tlaka u pneumaticima

·         Objasniti primjenu sustava za nadzor tlaka u pneumaticima

Ishodi učenja (8)
1.
Razlikovati i pripremiti materijale za popravak auto guma
2.
Dijagnosticirati probleme pneumatika i kotača
3.
Rukovati alatima, strojevima i uređajima u vulkanizerskoj radionici
4.
Održavati alate, strojeve i uređaje na stručan način te voditi potrebnu dokumentaciju
5.
Provesti popravke unutarnje i vanjske gume na motornim vozilima
6.
Provesti uravnoteženje, montažu i demontažu auto guma i kotača
7.
Provesti obnavljanje auto guma vulkaniziranjem
8.
Izvršiti postupak resetiranja sustava nadzora tlaka u pneumaticima
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno