Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Servisiranje i održavanje baterija HEV/EV

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto

·         edukativni sustavi električnog i hibridnog vozila te električno i hibridno vozila

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo, s najmanje 5 godina radnog iskustva

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto

·         edukativni sustavi električnog i hibridnog vozila te električno i hibridno vozila

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo, s najmanje 5 godina radnog iskustva

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Razumjeti osnovnu konstrukciju automobilskih visokonaponskih baterija

·         Prepoznati i opisati građu različitih vrsta baterija korištenih u HEV/EV

2.       Prepoznati oštećenja baterije i visokonaponskih priključaka i kabela

·         Ustanoviti oštećenja na temelju vizualnog pregleda

3.       Smanjiti napon baterije na sigurnu radnu vrijednost u skladu sa smjernicama proizvođača

·         Pripremiti bateriju za daljnja postupanja smanjenjem napona

4.       Ukloniti visokonaponsku bateriju slijedeći upute proizvođača

·         Ukloniti bateriju te je pohraniti u izolirano područje s ograničenim pristupom

5.       Demonstrirati postupak testiranja baterija

·         Odrediti stanje napunjenosti baterije/ćelije korištenjem električnih mjernih instrumenata

6.       Provesti servis baterije u skladu sa smjernicama proizvođača

·         Demonstrirati postupak ispitivanja komponenti baterije

7.       Pustiti bateriju u pogon koristeći specijaliziranu opremu za ispitivanje visokog napona

·         Instalirati bateriju prema uputama proizvođača, pridržavajući se mjera za rad na siguran način

8.       Zbrinuti ili reciklirati komponente baterija u skladu sa zakonskim i organizacijskim procedurama

·         Zbrinuti ili reciklirati baterije i njihove komponente prema zakonskim procedurama

Ishodi učenja (8)
1.
Razumjeti osnovnu konstrukciju automobilskih visokonaponskih baterija
2.
Prepoznati oštećenja baterije i visokonaponskih priključaka i kabela
3.
Smanjiti napon baterije na sigurnu radnu vrijednost u skladu sa smjernicama proizvođača
4.
Ukloniti visokonaponsku bateriju slijedeći upute proizvođača
5.
Demonstrirati postupak testiranja baterija
6.
Provesti servis baterije u skladu sa smjernicama proizvođača
7.
Pustiti bateriju u pogon koristeći specijaliziranu opremu za ispitivanje visokog napona
8.
Zbrinuti ili reciklirati komponente baterija u skladu sa zakonskim i organizacijskim procedurama
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno