Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Demontaža, montaža i popravak vozila, sustava, sastavnih dijelova i sklopova

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
20
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s opremom za održavanje vozila

·         minimalno jedno suvremeno vozilo  i test uređaj za dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo, s najmanje 5 godina radnog iskustva

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto s opremom za održavanje vozila

·         minimalno jedno suvremeno vozilo  i test uređaj za dijagnostiku istog proizvođača kao i vozilo i jedan univerzalni test uređaj na primjer BOSCH

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija i iz sektora Elektrotehnika i računarstvo, s najmanje 5 godina radnog iskustva

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Izvesti postupak demontaže i montaže dijelova motora

·         Zamijeniti filter zraka i goriva

2.       Izvesti demontažu i montažu dijelova sustava za podmazivanje motora

·         Zamijeniti filter ulja, brtvu, karter i pumpu za ulje

3.       Izvesti demontažu i montažu dijelova rashladnog sustava motora

·         Zamijeniti hladnjak, pumpu za vodu i cijevi

4.       Izvesti demontažu i montažu dijelova ispušnog sustava

·         Zamijeniti ispušni sustav, lambda sondu

5.       Izvesti demontažu i montažu dijelova upravljačkog sustava

·         Zamijeniti spone i poluge

6.       Izvesti demontažu i montažu dijelova sustava kočenja

·         Zamijeniti kočione pločice, diskove, bubnjeve, vodove i čeličnu užad

7.       Izvesti postupke montaže i demontaže aktuatora

·         Zamijeniti izvršne elemente motora i karoserije

8.       Izvršiti demontažu/montažu dijelova unutrašnjosti vozila

·         Zamijeniti dijelove unutrašnjosti vozila

9.       Izvesti demontažu i montažu pirotehničkih uređaja

·         Zamijeniti zračne jastuke i zatezače pojaseva

10.   Izvesti demontažu i montažu upravljačkih uređaja i aktuatora pirotehničkih uređaja

·         Zamijeniti elektroničke sklopove

Ishodi učenja (10)
1.
Izvesti postupak demontaže i montaže dijelova motora
2.
Izvesti demontažu i montažu dijelova sustava za podmazivanje motora
3.
Izvesti demontažu i montažu dijelova rashladnog sustava motora
4.
Izvesti demontažu i montažu dijelova ispušnog sustava
5.
Izvesti demontažu i montažu dijelova upravljačkog sustava
6.
Izvesti demontažu i montažu dijelova sustava kočenja
7.
Izvesti postupke montaže i demontaže aktuatora
8.
Izvršiti demontažu/montažu dijelova unutrašnjosti vozila
9.
Izvesti demontažu i montažu pirotehničkih uređaja
10.
Izvesti demontažu i montažu upravljačkih uređaja i aktuatora pirotehničkih uređaja
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno