Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Primjena zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u radionici

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         školska radionica: opremljenost radionice je takva da svakom učeniku osigura posebno i potpuno opremljeno radno mjesto

·         obrtnička radionica mora biti opremljena prema standardima servisne mreže određenog, ili grupe proizvođača

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila

·         strukovni učitelj, minimalno razina 4 HKO-a (srednje strukovno obrazovanje) odgovarajućeg profila

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Izvoditi popravke i održavanje pridržavajući se propisa o zaštiti na radu

·         Provjeriti specifičnosti za određeno vozilo

2.       Primijeniti postupke prve pomoći određene pravilnikom

·         Pružiti prvu pomoć osobi koja je doživjela ozljedu na radu

3.       Koristiti obrasce koji se primjenjuju u različitim postupcima zbrinjavanja otpada

·         Prepoznati specifičnosti zbrinjavanja za određenu vrstu otpada

4.       Koristiti reciklabilne materijale i sredstva

·         Odabrati reciklabilne materijale i sredstva

5.       Izdvojiti vrste otpadnih tvari koje onečišćuju okoliš

·         Razdvojiti otpadne tvari prema vrsti

6.       Upotrijebiti alat i strojeve višeg energetskog razreda

·         Koristiti alat koji učinkovitije koristi energiju

7.       Primijeniti postupke sigurnog rada opisane od proizvođača

·         Primijeniti preporuke proizvođača strojeva i uređaja

8.       Isplanirati radno mjesto prema pravilniku o zaštiti na radu

·         Postaviti zaštitu oko radnog mjesta

Ishodi učenja (8)
1.
Izvoditi popravke i održavanje pridržavajući se propisa o zaštiti na radu
2.
Primijeniti postupke prve pomoći određene pravilnikom
3.
Koristiti obrasce koji se primjenjuju u različitim postupcima zbrinjavanja otpada
4.
Koristiti reciklabilne materijale i sredstva
5.
Izdvojiti vrste otpadnih tvari koje onečišćuju okoliš
6.
Upotrijebiti alat i strojeve višeg energetskog razreda
7.
Primijeniti postupke sigurnog rada opisane od proizvođača
8.
Isplanirati radno mjesto prema pravilniku o zaštiti na radu
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno