Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Upotreba računala

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         informatička učionica s 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         informatička učionica s 14 umreženih računala za polaznike s pristupom Internetu i instaliranom potrebnom programskom potporom

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Objasniti razliku između cloud i desktop aplikacije

·         Navesti prednosti i nedostatke korištenja cloud i desktop aplikacija

2.       Osmisliti vlastiti životopis u programu za obradu teksta

·         Osmisliti vlastiti životopis u programu Microsoft Word te programu Google Dokumenti

3.       Sastaviti molbu za posao u programu za obradu teksta

·         Sastaviti molbu za posao u programu Microsoft Word te programu Google Dokumenti

4.       Kreirati ponudu za izvođenje radova u programu za obradu teksta

·         Kreirati ponudu za izvođenje radova sa zaglavljem, podnožjem, stavkama, listama, poveznicama i tablicama

5.       Kreirati troškovnik za izvođenje radova i usluga u programu za tablične kalkulacije

·         Kreirati proračunsku tablicu primjenjujući osnovna pravila rada s ćelijama

6.       Objasniti svrhu elektroničke pošte i navesti pravila pristojnog pisanja emaila

·         Poslati i primiti poštu koristeći Gmail servis te Carnet Webmail servis

7.       Demonstrirati slanje i primanje elektroničke pošte s privitcima

·         Priložiti životopis, molbu, ponudu i troškovnik putem elektroničke pošte

8.       Demonstrirati upotrebu Google Disk servisa

·         Postaviti datoteke na Google Disk servis te im pristupiti putem različitih uređaja

Ishodi učenja (8)
1.
Objasniti razliku između cloud i desktop aplikacije
2.
Osmisliti vlastiti životopis u programu za obradu teksta
3.
Sastaviti molbu za posao u programu za obradu teksta
4.
Kreirati ponudu za izvođenje radova u programu za obradu teksta
5.
Kreirati troškovnik za izvođenje radova i usluga u programu za tablične kalkulacije
6.
Objasniti svrhu elektroničke pošte i navesti pravila pristojnog pisanja emaila
7.
Demonstrirati slanje i primanje elektroničke pošte s privitcima
8.
Demonstrirati upotrebu Google Disk servisa
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno