Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Osnove elektrotehnike i elektronike

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
3
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         specijalizirana učionica za izvođenje vježbi iz elektrotehnike i elektronike

·         demonstracijski stol s okvirima za panele, instrumente i energetskom jedinicom

·         demonstracijski instrumenti: ampermetri, voltmetri, vatmetri i osciloskop

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

 Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         specijalizirana učionica za izvođenje vježbi iz elektrotehnike i elektronike

·         demonstracijski stol s okvirima za panele, instrumente i energetskom jedinicom

·         demonstracijski instrumenti: ampermetri, voltmetri, vatmetri i osciloskop

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Elektrotehnika i računarstvo

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Protumačiti osnovne pojave, zakone i pravila iz područja elektrotehnike

·         Objasniti temeljne zakone elektrotehnike na mješovitom strujnom krugu

2.       Navesti svojstva i primjenu osnovnih elektrotehničkih i elektroničkih elemenata

·         Razlučiti ulogu elemenata strujnog kruga

3.       Razlikovati osnovne elektrotehničke veličine i grafički ih predočiti

·         Primijeniti temeljne fizikalne zakone na jednostavne strujne krugove

4.       Opisati djelovanje serijskog i paralelnog spoja otpornika i praktičnu primjenu

·         Izračunati ukupni otpor i struju serijskog i paralelnog spoja otpornika

5.       Proračunati električne veličine traženih elemenata za zadani strujni krug

·         Proračunati elemente i veličine električnog strujnog kruga

6.       Opisati ovisnost električnog rada i snage o naponu, jakosti struje i otporu trošila

·         Izračunati rad i snagu trošila za jednostavni strujni krug, serijski i paralelni spoj trošila

7.       Objasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike

·         Opisati osnovnu primjenu elektroničkih elemenata

8.       Objasniti rad i rukovanje s mjernim instrumentima

·         Mjeriti osnovne električne veličine

9.       Prepoznati shematske oznake električnih i elektroničkih elemenata

·         Samostalno prepoznati simbole električnih i elektroničkih komponenti u zadanoj električnoj shemi

10.   Dimenzionirati jednostavne strujne krugove za realnu primjenu

·         Proračunati i nacrtati jednostavne strujne krugove za realnu primjenu

Ishodi učenja (10)
1.
Protumačiti osnovne pojave, zakone i pravila iz područja elektrotehnike
2.
Navesti svojstva i primjenu osnovnih elektrotehničkih i elektroničkih elemenata
3.
Razlikovati osnovne elektrotehničke veličine i grafički ih predočiti
4.
Opisati djelovanje serijskog i paralelnog spoja otpornika i praktičnu primjenu
5.
Proračunati električne veličine traženih elemenata za zadani strujni krug
6.
Opisati ovisnost električnog rada i snage o naponu, jakosti struje i otporu trošila
7.
Objasniti djelovanje elektroničkih elemenata i njihove strujno-naponske karakteristike
8.
Objasniti rad i rukovanje s mjernim instrumentima
9.
Prepoznati shematske oznake električnih i elektroničkih elemenata
10.
Dimenzionirati jednostavne strujne krugove za realnu primjenu
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
-
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno