Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Matematika u struci

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
2
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Primijeniti računanje u skupu realnih brojeva

·         Računati vrijednosti brojevnih izraza poštujući redoslijed računskih operacija

2.       Računati s potencijama racionalne baze i cjelobrojnoga eksponenta

·         Primijeniti računske operacije jednostavnih brojevnih izraza s potencijama (kvadrat i kub)

3.       Primijeniti linearne jednadžbe i jednostavne sustave

·         Rješavati jednostavne linearne jednadžbe i sustave dviju jednadžbi s dvije nepoznanice

4.       Preračunavati mjerne jedinice i odabrati pogodnu

·         Preračunati mjerne jedinice pri rješavanju jednostavnih problema

5.       Računati i primjenjivati opseg i površinu geometrijskih likova

·         Računati opseg i površinu geometrijskog lika ili geometrijskih oblika sastavljenih od osnovnih geometrijskih likova

6.       Računati volumen jednostavnih geometrijskih tijela

·         Računati volumen kocke, kvadra i valjka

7.       Računati prijenosni omjer i omjer smjese

·         Izračunati prijenosni omjer na temelju zadanih parametara

8.       Računati postotak

·         Izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

9.       Primijeniti osnovne trigonometrijske funkcije

·         Primijeniti Pitagorin poučak i osnovne trigonometrijske funkcije

10.   Koristiti se svojstvima proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti

·         Koristiti se svojstvima proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti pri rješavanju problemskih situacija

Ishodi učenja (10)
1.
Primijeniti računanje u skupu realnih brojeva
2.
Računati s potencijama racionalne baze i cjelobrojnoga eksponenta
3.
Primijeniti linearne jednadžbe i jednostavne sustave
4.
Preračunavati mjerne jedinice i odabrati pogodnu
5.
Računati i primjenjivati opseg i površinu geometrijskih likova
6.
Računati volumen jednostavnih geometrijskih tijela
7.
Računati prijenosni omjer i omjer smjese
8.
Računati postotak
9.
Primijeniti osnovne trigonometrijske funkcije
10.
Koristiti se svojstvima proporcionalnosti i obrnute proporcionalnosti
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Analiziranje, planiranje i organiziranje poslovanja tvrtke za proizvodnju i montažu PVC/ALU stolarije
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno