Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Elementi strojeva

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         uzorci elemenata strojeva

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         uzorci elemenata strojeva

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Navesti podjelu strojnih elemenata

·         Nabrojati elemente strojeva opće i specijalne primjene

2.       Opisati elemente rastavljivih spojeva

·         Komentirati ulogu zadanog elementa u rastavljivom spoju

3.       Objasniti vrste i primjenu navoja u vijčanim spojevima

·         Identificirati vrste i primjenu standarda kod vijčanih spojeva

4.       Razlikovati nerastavljive spojeve

·         Nabrojati nerastavljive spojeve

5.       Protumačiti vrste zavarenih, lemljenih i lijepljenih spojeva

·         Navesti primjenu i karakteristike zavarenih, lemljenih i lijepljenih spojeva

6.       Navesti podjelu zakovica i zakovičnih spojeva

·         Objasniti primjenu i materijale zakovica i zakovičnih spojeva

7.       Protumačiti primjenu osovina, vratila, ležajeva i spojki

·         Navesti karakteristike osovina, vratila, ležajeva i spojki

8.       Nabrojati i objasniti vrste prijenosa snage

·         Dati primjer funkcije zadanog elementa za prijenos snage

9.       Nabrojati elemente za protok i regulaciju

·         Prepoznati elemente za protok ili regulaciju

Ishodi učenja (9)
1.
Navesti podjelu strojnih elemenata
2.
Opisati elemente rastavljivih spojeva
3.
Objasniti vrste i primjenu navoja u vijčanim spojevima
4.
Razlikovati nerastavljive spojeve
5.
Protumačiti vrste zavarenih, lemljenih i lijepljenih spojeva
6.
Navesti podjelu zakovica i zakovičnih spojeva
7.
Protumačiti primjenu osovina, vratila, ležajeva i spojki
8.
Nabrojati i objasniti vrste prijenosa snage
9.
Nabrojati elemente za protok i regulaciju
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Ručna ili strojna obrada PVC/ALU profila i armatura
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno