Skoči na glavni sadržaj

Molimo pričekajte...

Skup ishoda učenja - Tehnički materijali

Razina HKO
4.1
Sektor
Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija
Podsektor
-
Znanstveno područje
-
ECTS bodovi
-
CSVET bodovi
1
HROO bodovi
-
Broj godina istraživanja
-
Uvjeti pristupanja stjecanju skupa ishoda učenja
Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisane su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08 i 90/10) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 140/09).
Materijalni i kadrovski uvjeti za stjecanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         oprema i uređaji za ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava materijala

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Materijalni i kadrovski uvjeti za vrednovanje skupa ishoda učenja

Uvjeti u kojima se stječu kompetencije propisani su Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja(»Narodne novine«, broj 63/2008 i 90/2010) i Pravilnikom o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (»Narodne novine«, broj 140/2009 i 130/2020).

Materijalni uvjeti

·         standardna učionica prikladne veličine (1,25 m2 po osobi), opremljena računalom za nastavnika,   projektorom, internetskom vezom i opremom za pisanje (zelena, bijela ili pametna ploča)

·         oprema i uređaji za ispitivanje mehaničkih i tehnoloških svojstava materijala

Kadrovski uvjeti

·         nastavnik stručno-teorijskih sadržaja, minimalno razina 6 HKO-a (preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij) odgovarajućeg profila iz sektora Strojarstvo, brodogradnja i metalurgija

Specifična znanja povezana sa skupom ishoda učenja mogu biti stečena formalnim obrazovanjem, neformalnim i informalnim učenjem. Ishodi učenja mogu se ostvarivati neformalnim i informalnim učenjem.

Postupak i primjeri vrednovanja

Provjera i vrednovanje propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010-isp., 90/2011, 16/2012, 86/2012, 94/2013, 152/2014, 7/2017, 68/2018 i 98/2019) i Pravilnikom o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 112/2010, 82/2019 i 43/2020).

Ishodi učenja provjeravaju se pisano i/ili usmeno  i/ili vježbom i/ili problemskim zadatkom i/ili projektnom temom i/ili projektnim zadatkom i/ili radnom situacijom.

1.       Nabrojati vrste i svojstva tehničkih materijala

·         Razlikovati tehničke materijale prema vrstama, svojstvima, načinu dobivanja i primjeni

2.       Objasniti primjenu željeza i čelika

·         Na primjerima objasniti primjenu željeza i čelika

3.       Nabrojati vrste i primjenu obojenih metala

·         Objasniti primjenu i vrste obojenih metala

4.       Nabrojati svojstva i vrste polimernih materijala te njihovu primjenu

·         Navesti podjelu, svojstva i primjenu polimernih materijala

5.       Prepoznati standardne oznake tehničkih materijala

·         Razlikovati standardne oznake tehničkih materijala

6.       Nabrojati postupke ispitivanja tehnoloških i mehaničkih svojstava materijala

·         Objasniti vrste i postupke ispitivanja tehnoloških i mehaničkih svojstava materijala

7.       Protumačiti proces nastanka korozije i postupke zaštite od korozije

·         Opisati proces nastanka korozije i postupke zaštite

Ishodi učenja (7)
1.
Nabrojati vrste i svojstva tehničkih materijala
2.
Objasniti primjenu željeza i čelika
3.
Nabrojati vrste i primjenu obojenih metala
4.
Nabrojati svojstva i vrste polimernih materijala te njihovu primjenu
5.
Prepoznati standardne oznake tehničkih materijala
6.
Nabrojati postupke ispitivanja tehnoloških i mehaničkih svojstava materijala
7.
Protumačiti proces nastanka korozije i postupke zaštite od korozije
Preuzmi u formatu: CSV
Naziv i šifra standarda kvalifikacija za koje se predlaže skup ishoda učenja (ako je primjenjivo)
Automehatroničar / Automehatroničarka - 49
Skup kompetencija za koji se predlaže skup ishoda učenja
Prikupljanje i analiziranje podataka za provedbu tehnološkog procesa na naftnim i plinskim postrojenjima
Upisan temeljem zahtjeva
Automehatroničar / Automehatroničarka
Datum upisa
12.4.2022
Vrijedi do
-
Prethodni standard
Ne postoji
Revidirani standard
Ne postoji
Odluka nadležnog tijela o upisu u Registar
Način stjecanja skupa ishoda učenja
formalno, neformalno, informalno